וירא- תמיד טוב להתפלל!

ברהם אשר אני עושה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו" מה בעצם הקשר בין ההודעה של הקב"ה לאברהם על הפיכת סדום לבין העובדה שהקב"ה יודע שאברהם יצווה את בניו? תשובה בדך של "משל ונמשל לפרשת וירא"

תמיד טוב להתפלל!

 

"המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו"

 

ה' גילה לאברהם שהוא רוצה להפוך את סדום.

 

נשאלת השאלה:

מה בעצם הקשר בין ההודעה של הקב"ה לאברהם על הפיכת סדום לבין העובדה שהקב"ה יודע שאברהם יצווה את בניו?

 

ומתרצים המפרשים בדרך משל למה הדבר דומה:

 

לאיש זקן שנכנס לחנות לקנות בגד עבורו, הוא כמובן מודד הרבה בגדים עד שימצא בגד שמתאים עבורו וירכוש לעצמו את הבגד...

 

לא כן הוא אצל אב למשפחה גדולה, הוא אינו מודד הרבה, אלא לוקח מה שנראה לו מתאים כי הרי בכל אופן לא ייגרם לו הפסד, שאם הבגד לא יתאים לגדול מבניו יתאים לקטן שבהם...

 

כן הוא הנמשל:

 

באותה מידה שהקב"ה רצה להפוך את סדום רצה הוא גם שאברהם יתפלל עבורם, ואפילו שהתפילות לא יועילו על אנשי סדום, שהיו רשעים גדולים ויכלו מן העולם...

 

בכל זאת התפילות של אברהם אבינו לא ילכו לריק, אלא יהיו לזכות בניו ולדורות אחריו...

 

 

אמר פעם הגאון תפלינסקי זצוק"ל:

מכאן שחינוך הילדים על דרך התורה עולה על כל הניסיונות.  

וזו הכוונה בכתוב: "למען אשר יצווה את בניו" אברהם עבר נסיונות, בכל זאת אמר לו הקב"ה: "כי ידעתיו"...

 

פירוש: הקב"ה בעצם אומר: "דעו לכם! מה שאני אוהב את אברהם הוא בגלל שהוא מחנך את בנו על דרך התורה והיראה... מכאן ראיה שזה עולה על הניסיונות שעבר אברהם אבינו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏