לך לך- יש לך עצות? תסתדר לבד!

"מוסר השכל מפרשת לך לך". הקב"ה מגביה את אברהם ומראה לו אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל מסר נפלא שמביא ספר "אדיר במלוכה" מתוך סיפור שהיה עם רבי אהרן מסדיגורא...

יש לך עצות? תסתדר לבד

 

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים... ויאמר לו כה יהיה זרעך"

 

רש"י מבאר על פי מדרש:

"ויוצא אותו החוצה" - ולפי מדרשו, אמר לו: צא מהאצטגנינות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל...

 

מובא סיפור נפלא:

 שפעם בא יהודי לפני רבי אהרן מסדיגורא ובכה: "אני עומד לפני משפט קשה וצפוי לי עונש כבד, וכל ההוכחות נגדי ואיני רואה כל דרך להינצל, אין לי שום עצה"...

 

ענה לו הרבי: כשאין לאדם עצה, אזי "עצת ה' היא תקום!..." (משלי יט כא)

 

 וכך היה, הלך למשפט ויצא זכאי!

 

לאחר  הזיכוי, בא האיש להודות לרבי על המופת, על רוח הקודש שהייתה בו...

 

אמר לו הרבי: דע לך! כאשר אדם בא להתפלל אל הקב"ה, הוא מגיע עם עשר עצות איך כדאי לטפל בעניין שלשמו הוא מתפלל... וכשזה לא מצליח הוא חושב שהכל הסתיים ואין עוד סיכוי ותקווה, ונופל לזרועות הייאוש.

 

אפילו בפרשת השבוע אברהם אבינו הסתכל באצטגנינות. הוא כבר נשוי 75 שנה, אין לו ילדים. הסתכל בכוכבים וראה שגם לו וגם לשרה לא יכולים להיות ילדים.

 

אמר לו הקב"ה: "מי אמר שאין עוד סיכוי?!. לאברם אין ילדים, אך לך יקראו אברהם - ולאברהם יהיו ילדים!. לשרי אין ילידם - אך לשרה יהיו ילדים!...

 

כאשר מגיע מצב שאדם מבין כי אין לו יותר מה לעשות, אזי "עצת ה' היא תקום!".

 

כל זמן שיש לאדם עצות, אומר הקב"ה: עשה כפי שאתה חושב, ורק לאחר שהאדם מנסה את כל הדרכים ורואה שאין לו עצה - אזי "עצת ה' היא תקום"...

 

 זה מה שנאמר בתהילים (יג, ב-ג) האדם שואל:

"עד אנה התשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני"

 

והתשובה:

"עד אנה אשית עצות בנפשי", כל זמן שיש לך עצות אומר הקב"ה - תסתדר לבד. וכשכבר אין לך עצות, ואתה סומך רק על הקב"ה אז הקב"ה ישלח לך את ישועתו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏