לך לך- לעקור הכל

רבי מאיר שפירא מלובלין לתחילת הפרשה - מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? ומסקנתו המעוררת מחשבה: אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה...

לעקור הכל

 

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"

 

נשאלת השאלה:

לכאורה קשה, הסדר היה צריך להיות הפוך, שהרי ביציאת אדם ממקומו הרי הוא קודם יוצא מבית אביו ואחר-כך ממולדתו דהיינו עירו ורק לאחר מכן מארצו.

ומדוע כתבה התורה בסדר הפוך?!

 

ענה על כך הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין:

אבות החסידות יסדו כלל גדול, האדם נמצא היכן שמחשבותיו משוטטות.

 

אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה.

ואם נמצא במקום עבודתו ומחשבותיו על דברים שבקדושה, או שחושב על בית רבו הרי שהוא בעצם נמצא במקום קדוש.

 

כאן כשהקב"ה אמר לאברהם אבינו לצאת מארצו ומבית אביו מלבד הכוונה הפשוטה של יציאה בפועל, הייתה גם כוונה על יציאה מדרכי אביו תרח ומדרכי מולדתו ושיעקור מלבו וממחשבותיו את הליכותיהם הנלוזות...

 

ואם כן, הליכה שכזאת במחשבות ובהנהגות אמנם הסדר מתאים ביותר, תחילה צא מארצך מדרכי המדינה ואחר-כך מדרכי עירך ולבסוף אף להיפרד מהקרובים ביותר מבית אביך שגם שם עבדו לאלוהי נכר וגם מהם ביקשו הקב"ה שיעקור כל קירבה וקשר...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏