לך לך- ללמוד מהשני

דר' מאיר על הפסוק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" מתוך מעשה שהיה עם הרבי מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער...

ללמוד מהשני

 

"ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון"

 

מובא במרגניתא דר' מאיר:

כאשר התוודעו פעם אחת רבינו הקדוש מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער אמר הרבי ר' מאיר ז"ל אשר כוונת הפסוק הוא ללמד אותנו:

 

שבאם פוגשים שני צדיקים זה בזה, צריך כל אחד ללמוד מחבירו. כל אחד צריך ללמוד מהשני את מה שאין בו הוא עצמו.

 

ועל פי זה הוא הסביר את הפסוק באופן הבא:


זהו "ומלכי צדק" - זה שם שהיה שר התורה, "הוציא" מאברהם מידת "לחם ויין" זה מדתו של אברהם "הכנסת אורחים", "והוא" רצה לומר אברהם הוציא "משם" מידת "כהן לאל עליון" ללמוד תורה יומם ולילה כי זאת הייתה מידתו של שם...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏