בין אדם לחברו- השפעה של מעשי החסד

ץ חיים" איך הצליח במעשה חסד פשוט להרחיק יהודי עשרות פעמים מהרצון להשתמד... איזו השפעה רחוקת טווח יש למעשה חסד כל כך פשוט...

השפעה של מעשי החסד

 

סיפר הגאון הצדיק רבי יוסף שלמה כהנמן הרב מפונביז' זצ"ל:

בהיותי באמריקה נזדמן לי להיפגש עם פרופסור אחד שהיה רחוק מיהדות. הוא גילה באזני כי כמה פעמים רצה להמיר את דתו ולהשתמד, ועמד בניסיונות הקשים רק בזכות המעיל של ה"חפץ חיים".

 

וכה סיפר: בהיותו נער נסע בתחילת זמן הלימודים להתקבל לישיבת ראדין, כשבא לביתו של ה"חפץ חיים" מצא בית מלא בבחורים שנאספו שם כדי להתקבל לישיבה ולטפל בסידורי האכסניה והארוחות.

 

 מפאת הדוחק התיישב הנער בצד וחיכה זמן רב, עד שנרדם על מזוודתו.

 

בלילה הקיץ משנתו והרגיש כי ה"חפץ חיים" מחזיקו בזרועותיו ברכות ומשכיבו על מיטה מוצעת, בנוסף פשט ה"חפץ חיים" את מעילו וכיסה בו אותו, ואז נרדם שנית.

 

מאוחר יותר התעורר והנה ה"חפץ חיים" יושב בחדר רכון על גבי ספר לאורו של נר קטן ללא מעילו, ולומד בלחש כדי שלא יפריע לשנת הנער, נער הייתי וגם זקנתי וגלגולים רבים עברתי בחיי, התדרדרתי מיהדותי והלכתי מדחי אל דחי, אך אותו מראה של ה"חפץ חיים", נשמר חי בקרבי...

 

וכל אימת שאני מתחיל לחשוב על השתמדות, צפה ועולה מול עיני התמונה הזאת ואני נסוג, אין ביכולתי להיפרד מעם ישראל אשר מכילה בקרבה אנשים טהורים וברי לב כאלה...

 

איזו השפעה רחוקת טווח יש למעשה חסד כל כך פשוט...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏