לך לך- להיות כמו הרב

ל ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, ששאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א מי קילל את אברהם? הרי נאמר: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם מי קילל?!

להיות כמו הרב

 

"ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונבוכו בך כל משפחות האדמה"

 

פירש רש"י:

ונברכו בך - אדם אומר לבנו תהא כאברהם.

 

פעם סיפר הרב הקדוש בעל ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, שאחיו בהיותו ילד, שאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א בפסוק זה נאמר בהדגשה "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם אם כן, מי אפוא היה מן המקללים?!

 

והשיב ה"שפת אמת:" כמו שאנו רואים ברב עיר ובמנהיג רוחני, הגם שיש שמקללים ומבזים אותו, מכל מקום כל אחד מברך את בנו שיהיה כמו הרב...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏