תרומה - לקחת תרומה?!

"משל ונמשל פרשת תרומה". מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב: "ויתנו לי תרומה"?! הרי תרומה נותנים לא לוקחים?! משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לביאור התרומה שעושה העני עם בעל הבית ומה מפסיד האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה...

לקחת תרומה?! 


"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

נשאלת השאלה:

מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב:"ויתנו לי תרומה"


התשובה לכך היא: 

משום שבנתינת הצדקה אנו מקיימים מצווה גדולה, יוצא אם כן, שבנתינה זו אנו לוקחים לעצמנו מצווה.וכך נאמר במדרש רבה: 

"יותר ממה שבעל הבית עושה עם עני, עושה העני עם בעל הבית." - נכון שבעל הבית נותן פרוטה לעני, אולם העני גורם לבעל הבית שיקיים מצווה השווה יותר מאלפי זהב וכסף!רבי ישראל מאיר הכהן בעל "החפץ חיים" המשיל את האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה:


לאיכר פשוט אשר העמיס את עגלתו בתבואה משדהו ונסע למכור אותה בעיר הגדולה.


כאשר הגיע האיכר לעיר מיד נמצאו רבים שרצו לקנות את התבואה המשובחת, אולם האיכר פחד שמא ירמו אותו הקונים וייקחו שקי תבואה ללא תשלום.


משום כך אמר לקונים: מלאו לכם שקי תבואה בשקיכם, ועל כל שק מלא, תטילו מטבע נחושת לתוך כובעי, וכך נדע על כמה שקים עליכם לשלם לי. 


הסכימו הקונים והתחילו למלא מתוך העגלה. 


ובאמת, כנגד כל שק הטילו לתוך כובעו של האיכר מטבע. 


ראה האיכר מטבעות נחושת בתוך כובעו, לא עמד בניסיון והכניס לתוך כיסו בגניבה כמה מטבעות...


כמה שוטה האיכר - אמר "החפץ חיים" - אומנם הוא גונב כמה פרוטות... אולם כאשר יספרו את המטבעות ימצאו בכובע פחות מטבעות מאשר שקים... 


ואומנם, הקונים ישלמו לפי המטבעות שבכובעו. נמצא שעל כל מטבע נחושת שגנב, מפסיד תשלום בעבור שק תבואה שלם.כך הוא גם הנמשל: 


אדם הקופץ את ידו - אינו נותן צדקה, אמנם נכון, חוסך הוא פרוטת נחושת, אולם הוא מפסיד הוא שכר מצווה עצום ורב.....
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏