נח- קדושה וטומאה משפיעים

"שאלה לפרשת נח". תשובה של הרב אליהו לופיאן בספרו 'לב אליהו': כיצד יתכן הדבר שבעלי החיים השחיתו את דרכם? וכי לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?! ביאור נפלא על פי "סיפור שהיה עם רבי אליהו לופיאן" בעצמו...

קדושה וטומאה משפיעים

 

"כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ"

כל הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיים, (זולת הדגים) ואפי' הצמחים נספו במי המבול כיוון שקלקלו מעשיהם.

 

הקשה רבי אליהו לופיאן זצ"ל ב'לב אליהו':

כיצד יתכן הדבר? וכי לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?

 

התשובה שמביא ה'לב אליהו' היא:

שהטומאה שבני האדם יצרו בעולם הייתה כה גדולה שהיא גרמה לכולם להתקלקל, הטומאה נדבקה בהם. בלי שהם ירצו, בלי בחירה.

עצם הדבר שישנה כל כך הרבה טומאה בעולם – היא הגורם לכל הברואים להשחית את דרכם.

 

בספר מתוק האור מובא מעשה שהיה עם הרב:

היה פעם בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם דלקת ריאות, דלקת אוזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים ויצאו כמעט מתים ר"ל...

 

 כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', לחשוב שאך מקרה הוא, אך כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו לחקור את הדבר לעומק.

 

מינו ועדה של רופאים שיבדקו את המתרחש בבית החולים תברר דבר מופלא: מבנה בית החולים היה מיושן, כבן מאה שנה, והקירות, שהיו עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל החיידקים שעברו שם.

 

כתוצאה מכך, אדם נכנס לבית החולים עם שפעת קלה, אך נדבקו בו החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו למחלות נוספות, קשות יותר.

 

זה בדיוק מה שקרה בדור המבול.

 

מרוב עוונות יצרו בני האדם 'חיידקים' של טומאה שכביכול רחפו באוויר, הכול היה ספוג טומאה, וממילא גם בעלי החיים נדבקו.

לבעל חיים אין בחירה, הוא לא היה "חולה במחלה", אך הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו להתקלקל.

 

אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד הקדושה.

כשם שמעשה העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה באוויר – כך מעשה מצווה משאיר אחריו קדושה באוויר המקום.

 

מספרים שפעם טייל החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

החזון איש היה גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, והם הלכו יחדיו בפרדס שבפאתי בני ברק (כיום זהו סוף רח' חזון איש) לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה!" וחזר על כך בהתרגשות מספר פעמים.

 

התברר, שכמה שעות קודם לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה ודברו בלימוד. בינתיים הם כבר עזבו את המקום, אך השאירו שם אויר קדוש, אויר ספוג בדברי תורה!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏