נח- רב לא חי בשלום

וזמיר לדברי רש"י: יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כלשכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום.

רב לא חי בשלום

 

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו"

 

רש"י מבאר:

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כלשכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום.

 

מסופר:

אחד מחסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר נתמנה לרב בעיר אחת. קודם צאתו למלא את התפקיד נכנס אל רבו וביקש ברכה שיצליח לחיות בשלום עם כל בני עדתו.

 

אמר לו הצדיק: התורה מעידה על נח שהיה 'איש צדיק תמים', ובכל-זאת אמרו חז"ל ש'יש שדורשים אותו לשבח ויש שדורשים אותו לגנאי'. רב ומנהיג ציבור שאין לו מתנגדים והכל מהללים אותו, הדבר מוכיח שהוא נוהג בשקר ובחנופה ומוצא דרכים מחוכמות לשאת חן בעיני הכול.

 

לעומת זה, מנהיג אמיתי, שהצדק והאמת נר לרגליו, אינו יכול תמיד לרַצות כל אחד ואחד. מטבע הדברים יש מי שאינם מרוצים מצעדיו ומהחלטותיו, ואל לרב להתרשם מכך אלא ללכת בנחישות בדרך האמת...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏