שמחת תורה- שהתורה תשמח בך!

"וורט קצר לשמחת תורה". מפני מה נקרא החג "שמחת תורה" ולא "שמחה בתורה"? "וורט קצר של הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור לשמחת תורה"

שהתורה תשמח בך!


הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור זי"ע אמר: 


מפני מה נקרא החג "שמחת תורה" ולא "שמחה בתורה"?


והלא השמחה ביום זה היא שמחתו של האדם מישראל בתורה?! והוא השיב:


לא די בשמחתו של האדם בתורה, אלא צריך גם שהתורה תשמח בו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏