שמחת תורה- שהתורה תשמח בך!

"חידוש לשמחת תורה". מדוע נקרא החג: "שמחת תורה" ולא "שמחה בתורה"? "וורט קצר של הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור לשמחת תורה"

שהתורה תשמח בך!


הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור זי"ע אמר: 


מפני מה נקרא החג "שמחת תורה" ולא "שמחה בתורה"?


והלא השמחה ביום זה היא שמחתו של האדם מישראל בתורה?! והוא השיב:


לא די בשמחתו של האדם בתורה, אלא צריך גם שהתורה תשמח בו...


שמחת תורה- נפרדים עם שמחת תורה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏