שמחת תורה- תשלומים בריקודים

"משל שמחת תורה". ביאור של האדמור מקאליב מדוע הריקודים והשמחה בשמחת תורה באופן מיוחד. ומה עושים כאשר מבטיחים להקב"ה להיטיב את מעשינו, ובהגיע יום שמחת תורה ואין לנו מה לשלם...

תשלומים בריקודים

 

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע הסביר את טעם הריקודים והשמחה בשמחת תורה באופן מיוחד.

 

משל למה הדבר דומה:

 לאחד שבא לבית מלון וציווה לתת לו מכל טוב מאכלים טובים, וחדרים נאים ביותר, וכל מיני תענוגים. כך נשאר הדבר זמן רב, עד שבא בעל הבית אצלו עם חשבון גדול שישלם.

 

אמר לו אין לי לשלם, אמר לו בעל המלון אם כן אמסור אותך למשטרה, שיעמידו אותך למשפט.

 

השיב המסכן: "ומה יהיה לך מזה?! הלא לא תרוויח בזה כלום... אך כיון שאין לי לשלם, ארקוד לפניך ריקודים נאים מה שאני יכול, ועל ידי זה יתרבו הבאים כאן בשביל לחזות ברקדן המופלא שמציע בעל המלון ללקוחותיו, ותרויח על ידי ממון הרבה כפי התשלומים המגיעים לך"...

 

וכן הוא הנמשל:

 

שבכל הימים נוראים או מבקשים בני חיי ומזוני, ומבטיחים להקב"ה להיטיב את מעשינו, ובהגיע יום שמחת תורה ואין לנו מה לשלם, רוקדים לפניו יתברך בשמחת תורתו, ומכניסין בזה הרהורי תשובה בלבות בני ישראל, ועל ידי זה יתרבו מצוות ומעשים טובים...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏