הושענא רבה- ערבות ביחד

"וורט הושענא רבה". ביאור נפלא של הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל בשם מרן ה"חתם סופר" ה"ערבה" המסמלת את אלו שאין בהם תורה ומעשים טובים, אינם ראויים לקיום, מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים שגם בחינת "ערבה" יש לה חשיבות. אך מה קורה שהיא לבד עם חברותיה?!...

ערבות ביחד

 

אמר הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל (גאב"ד חוג חת"ס):

שמעתי בשם מרן ה"חתם סופר" זי"ע טעם לחביטת הערבה, כי הנה חז"ל אמרו (ויקרא רבה ל, יב):

טעם איגוד ארבעת המינים, כי לולב יש בו טעם, ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם בעלי תורה ואין בהם מעשים טובים.

 

האתרוג יש בו טעם וריח, כך הם ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.

 

ההדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה.

 

הערבה אין בה טעם ואין בה ריח, כן יש בהם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

 

ומה הקב"ה עושה להם, לאבדן אי אפשר, אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרים אלו עם אלו.


הרי שאף כי ה"ערבה" המסמלת את אלו שאין בהם תורה ומעשים טובים, אינם ראויים לקיום, מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים להיות מושפעים מזיו התורה הקדושה, ואז גם בחינת "ערבה" יש לה חשיבות.

 

אולם כל זה כאשר הערבה מאוגדת באגד יחד עם כל המינים, כי כאשר הערבה רוצה להיות לה לעצמה, אזי אין לה זכות קיום וחובטים אותה בקרקע...


מוצאי הושענא רבה- "כדור הפלא" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏