סוכות- להחזיק מעמד

"חידוש לחג סוכות" על הפסוק: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר..." המביא לידי ביטוי את השאלה: האם החלטות שקיבלנו בראש השנה ויום הכיפורים, יחזיקו מעמד עד לשנה הבאה, ולא יתפוגגו תוך זמן קצר!...

להחזיק מעמד


"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל"

 

מובא במדרש (ויקרא כ"ג):

רבי מני פתח, לא נאמר פסוק זה אלא בשביל לולב, השדרה של לולב דומה לשדרה של אדם, וההדס דומה לעין, וערבה דומה לפה, והאתרוג דומה ללב.

אמר דוד אין בכל האיברים גדול מאלו שהן שקולין כנגד כל הגוף, ע"כ.

 

ואמרו צדיקים שבאמת בחג הסוכות יכול כל יהודי לשעבד את איבריו לה' יתברך ע"י שנכנס כולו לתוך מצוות הסוכה, וכן ע"י נטילת הד' מינים.

 


המקובל הגאון הקדוש בעל הסולם זי"ע נתן הסבר נפלא לפסוק זה, באומרו, שיש כאן רמז וציווי על האדם, וכך הסביר:

 

"עץ" - הוא הצדיק, כמו שהורה משה רבינו (במדבר יג, כ) למרגלים לראות "היש בה עץ" - האם יש שם צדיק שמגונן על דורו כסיכוך העץ.

 

"פרי עץ" - מה הם פירות העץ? 'תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים' (רש"י בראשית ו. ט.)

 

"הדר" - דרשו חז"ל: "פרי עץ שדר באילנו משנה לשנה". שכן האתרוג, שלא כשאר פירות, גדל לאיטו במשך שנה שלימה ויותר.

 

והנה, לא מכבר עברו עלינו הימים הנוראים. אמרנו סליחות, תקענו בשופר, צמנו ביום כיפור, נטהרנו לפני ה', פתחנו דף חדש. עתה, "ועמך כולם צדיקים" - לא ערבה ואף לא הדס ולולב, כולנו "אתרוגים", הדר שבהדר!...

 

והשמיענו הכתוב בדרך רמז:

"ולקחתם לכם פרי עץ" - הרוצה אתה לקחת את עצמך ולדעת באמת ובתמים האם מעשיך הטובים? "תולדותיהם של צדיקים" הם, האמנם הפכת להיות אתרוג מובחר? מצטערים, לא תוכל לדעת זאת, איש אינו יכול לדעת זאת.

 

כי תלוי הדבר ב"הדר" - האם הפרי ידור באילנו משנה לשנה! האם החלטות ראש השנה ויום הכיפורים, החרטה והקבלה, יחזיקו מעמד עד לשנה הבאה, ולא יתפוגגו תוך זמן קצר!...


סוכות- לראות אותך בתנאי שטח (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏