סוכות- לחפש את ארבעת המינים

יצ'יק. אלו ארבע מינים חיפש הגאון רבי רפאל סולובייצ'יק בימים שבין יום כיפור לסוכות?...

לחפש את ארבעת המינים

 

תלמיד חכם אחד פגש את הגאון רבי רפאל סולובייצ'יק בימים שבין יום כיפור לסוכות.

 

הבחין הלה, כי ניכר על פניו דבר מה מטריד את מנוחתו של הצדיק. 'האם חסרים לכבודו ארבעת המינים?' - בירר התלמיד חכם.

 

והגאון השיב: "אכן חסרים לי ארבעת המינים, אבל לא אתרוג ולולב, וגם לא הדסים וערבות, אלא אותם ארבעה, שעליהם אמר הקב"ה 'אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך'.

 

דהיינו, אני מחפש את היתום והאלמנה, הגר והלוי, כדי לעשות עמהם חסד, ולשמחם בימי השמחה הללו"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏