סוכות- לעשות הכול בשביל פרנסה

"סיפור עם מוסר השכל לסוכות". סיפור של תבונה עם 'בעל הלב שמחה' זי"ע לאברך שהגיע אליו והתלונן על מצבו הקשה ועל הפרנסה הדחוקה שמעבירה אותו על דעתו?!...

לעשות הכול בשביל פרנסה

 

"והיית אך שמח"

 מובא בספר פלא יועץ:

ציוונו לשמוח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי האר"י ז"ל - שמי שהוא שמח וטוב לב בחג הקדוש הזה של סוכות, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח!...

 כן מובא באברבנאל:

כלל במאמר "והיית 'אך' שמח" להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה, ואם התעצב בראשית השנה, בעיצבון תאכלנה. כי כן טבע המציאות, השמח בחלקו ששון ושמחה ישיג, והנאנח בלא סיבה יאנק דום כל הימים...

 

מסופר:

שאל הרב הקדוש 'בעל הלב שמחה' זי"ע הגיע אברך והתאונן על מצבו הקשה, פרנסתו אינה כדבעי, ואינו יכול להחזיק מעמד בדקדוקי עניות המעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו.

 אמר לו הרבי: "היה בשמחה"!

 "כיצד אפשר להיות בשמחה במצב כזה"? שאל האברך.

 "ומה לא עושים בשביל פרנסה"? ענהו הרבי...


סוכות- לחפש את ארבעת המינים (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏