סוכות- הסוכה מפיגה צער!

"וורטים קצרים לחג סוכות" על המצטער פטור מין הסוכה בביאורם של בעל ה"חידושי הרי"ם" ובעל ה"תפארת שלמה" המבאר את המאמר באופן מיוחד

הסוכה מפיגה צער!

 

בעל ה"חידושי הרי"ם" מבאר את ענין הפטור והצער:

דהנה היעוד של מצות סוכה הוא "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל", אדם המצטער, אין לו ישוב הדעת והמנוחה הנכונה הראויה לקיום המצווה, וממילא נפטר מקיומה.

 


ובעל ה"תפארת שלמה" מבאר את המאמר באופן מיוחד:

"המצטער", אדם שיש לו צער כל שהוא ודאגות וטרדות, "פטור" נפטר מצערו ומצוקתו - "מן הסוכה", על ידי קיום מצוות סוכה.


סוכות- הסוכה מפיגה צער! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏