סוכות- מעלת הסוכה מהר הבית

מש סוכה או העלייה להר הבית בחג הסוכות? ביאור נפלא של הרבי מקולושיץ מתוך דברי זקינו האדמו״ר משינאווא בעל ״דברי יחזקאל״...

מעלת הסוכה מהר הבית

 

פעם נפגש האדמו״ר רבי חנא הלברשטם מקולושיץ זצ״ל, עם הגאון רבי מאיר אריק זצ״ל, אב בית הדין של טארנא, ושוחחו בידידות.

 

אמר הרבי מקולושיץ אמרה בשם זקינו האדמו״ר משינאווא בעל ״דברי יחזקאל״: מצות סוכה היא המצוה היחידה, בה נכנס האדם בכל גופו ממש עם הנעליים והמגפיים .

 

העיר הרב מטארנא: והרי גם מצות ״עליה לרגל״ שלש פעמים בשנה״ מקיים האדם באופן כזה, שנכנס אל מקום המקדש בכל גופו?!

 

 ״אין העניינים דומים״, הפטיר הצדיק מקולושיץ, ״הוא אשר דיבר זקיני הרבי משינאווא - כאשר נדייק בלשון קדשו, שאמר שנכנסים לתוך הסוכה, לא כן מצוות עליה לרגל ששם אסור להיכנס להר הבית במנעלים״...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏