סוכות- דווקא לאחר יום כיפורים

"סוכות רעיון קצר". "למה סוכות אחרי יום הכיפורים?". מה ההוראה שעלינו ללמוד בעבודת ה' דווקא בשל העובדה שחג הסוכות מגיע מיד לאחר יום הכיפורים...

דווקא לאחר יום כיפורים

 

בספר 'המשגיח מפונוביץ' אמרו משמו של הסבא מקלם:

כל מצבו ומדרגתו של האדם תלויים בגישתו וביחסו כלפי העולם הזה.

 

אדם הרואה בעולם הזה קבע ועיקר, על נקלה יבוא לידי חטא. 


על כן, כדי להינצל מן החטא, ראשית כל על האדם לקבוע בנפשו כי העולם הזה ארעי ובר-חלוף.

 

לפיכך נקבע חג הסוכות מיד לאחר יום הכיפורים, כדי להורותנו שהדרך להינצל מן החטא, שהוא עיקר של יום הכיפורים, היא על ידי עשיית העולם הזה ל"ארעי", שהוא יסודו ועיקרו של חג הסוכות...


סוכות- לא מתבייש! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏