סוכות- רק מי שאין לו יכול לשמוח

"חג סוכות סיפור עם מוסר השכל". מדוע נקרא סוכות 'זמן שמחתנו', הלא גם בשאר החגים אנו שמחים כיון שנעשו לנו ניסים, ומה המיוחד בסוכות שמביא שמחה יותר משאר המועדים?! סיפור על אחד שחיפש אדם מאושר ומצא דווקא את זה שאין לו...

רק מי שאין לו יכול לשמוח


"ושמחת בחגך... והיית אך שמח"

 

נשאלת השאלה:

מדוע דווקא חג הסוכות נקרא 'זמן שמחתנו', הלא גם בשאר החגים אנו שמחים כיון שנעשו לנו ניסים, ומה המיוחד בסוכות שמביא שמחה יותר משאר המועדים?!

 

התשובה לזה:

אלא ללמדנו ולאלפנו בינה, הנה מקובל בדעות אנשי העולם שלשמחה אפשר להגיע רק בריבוי נכסים, ובקנינים חומריים, ואז נהפכים למאושרים ושמחים, על זה ציותה התורה דווקא בחג הסוכות המסמלת את ארעיות העולם הזה בישיבה באוהל ובצל ענפי הדקל, להיות מאושר ושמח בחלקו.

 

ללמד - שהשמחה באה בהסתפקות במועט, ובבריחה מתענוגות עולם הזה, ואדרבה מרבה נכסים מרבה דאגה...

 

מסופר על אחד ממושלי ערב שלא היה מאושר בחייו, הלך ליועץ מיוחד וביקש ממנו עצה, השיב לו הלה שעצתו היא שילך לחפש אדם מאושר ושילבש את חולצתו.

 

הלך המושל מעיר לעיר לחפש אדם כזה, לבש בגדי מלכים, נסיכים ושרים אך הכל ללא הועיל, אח"כ הלך ולבש חולצות של אמנים, מפקדים, סוחרים,אך ללא תוצאות...

 

עד שהחליט לחזור לביתו, בדרכו פגש איכר עני שעסק בחרישת שדהו, כשהוא נותן את קולו בשיר ושמחתו על פניו, שאלו המושל האם מאושר אתה? ענה לו: כן. אינך חסר דבר? לא. 


האם היית מוכן למכור לי את חולצתך?

ענה לו האיכר: "וכי אינך רואה שאין לי חולצה... אין באפשרותי לקנות חולצה!"...


סוכות- עיננו לך תלויות (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏