סוכות- ברכה מתוך שמחה

"וורט לחג סוכות". "המשמעות של והיית אך שמח"? ביאורם של לרש"י, אבן עזרא והאברבנל המביאים בשבח מעלת השמחה ודברי הפלא יועץ שהפליג בשכרו של השמח בחג הסוכות...

ברכה מתוך שמחה


"והיית אך שמח"

 

פירש רש"י - לפי פשוטו אין זה ציווי אלא הבטחה.

 

וכן פירש האבן עזרא "והיית אך שמח":

אם תהיה שמח בחג הסוכות, תזכה כי יברכך לעתיד ותהיה לעולם שמח!

 

 וכן כתב אברבנאל זצ"ל:

וכלל כאן להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה.

ואם תתעצם בראשית השנה, בעיצבון תאכלנה, כי כן טבע המציאות, השמח בחלקו -  ששון ושמחה ישיג. והנאנח בלי סיבה - יאנח דום כל הימים.

 

בספר "פלא יועץ" (ערך סוכה) כתב:

וציוונו לשמוח בחג הסוכות שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי האר"י ז"ל שמי שיהא שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח! אי לזאת, כי לא בכח יגבר איש לשכח עצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה - שמחה של מצוה.

 

 הרי לנו דבר נפלא, אדם ששמח בחג הסוכות מתברך בברכה עצומה מאין כמוה - להיות שמח לעולם! הרי זה אומר שיהיה לו כל הדברים המביאים את השמחה, פרנסה בריאות וכל טוב עולם הזה.


סוכות- רק מי שאין לו יכול לשמוח (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏