סוכות- יסוד השמחה היא האחדות

"סוכות וורט קצר". "למה בסוכות יש שמחה יתירה" זו דווקא בחג הסוכות?! מדוע רק כאשר ישנה אחדות פורצת השמחה? רבי שמואל רוזובסקי המסביר את הקשר בין היציאה מהבית לסוכה לבין האחדות הלבבות בעם ישראל...

יסוד השמחה היא האחדות

 

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"


נשאלת השאלה:

מה מקורה של "שמחה יתירה" זו דווקא בחג הסוכות?!

 

התשובה נעוצה במה שאמרו חז"ל (ויקרא ל):

כי מצות ארבעת המינים הנאגדים יחד מסמלת את אחדות ישראל.

זאת ועוד, יסוד "האחדות" קיים במיוחד בחג הסוכות, אשר בו יוצאים ישראל מדירת הקבע שלהם ובכך מבטלים את ערך הגשמיות וקובעים בלבם את ארעיות העולם הזה.

 

וכאשר מתבטלים הרצונות הגשמיים, ממילא מתאחדים הלבבות, וכפי שביאר רבינו יונה בספר שערי תשובה שער ראשון על הפסוק (משלי יח, א:( "לתאווה יבקש נפרד" - מי שמבקש ללכת אחר תאוותו ורצונו, נפרד מכל חבר ועמית כי ירחקו ממנו אוהב ורע, כי תאוות בני אדם ומידותם חלוקות...

 

 והנה, בלא "אחדות ישראל" לא יתכן שתשרור השמחה. ועל כן, זכה חג הסוכות שיש בו "שמחה יתירה", על שום ה"אחדות" המסמלת את יסודו ומהותו של החג.


סוכות- ברכה מתוך שמחה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏