סוכות- שמחה לכל השנה

"וורט לסוכות" שמביא ספר 'נועם שיח' להביר כיצד השמחה בחג הסוכות משפיעה על השמחה של כל השנה כולה... ומי מאיתנו יפספס את ההזדמנות לשמוח כל השנה?!...

שמחה לכל השנה

 

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

 

מובא בספר 'נועם שיח' הרעיון הבא:

על ידי ששמח בחג יזכה לשמחה בכל ימות השנה.


הכיצד?


מספר ימי השנה: 365


ומספר ימי החגים מהתורה: 17 )שבעת ימי פסח, שמונת ימי סוכות, יום א' של ר"ה, וחג שבועות(.

 

הרי מתוך 365 של ימי השנה נותרו 348 ימים כמנין "שמח".

 

הוי אומר: אם תקיים "ושמחת בחגך" בימי החג, תזכה לאך "שמח", עוד 348  יום של שמחה.

 

ויש להוסיף בזה כי על ידי זה מקרב גם את בניין בית המקדש, שגם יום ט' באב בכלל שיהיה יום שמחה בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן.


סוכות- יסוד השמחה היא האחדות (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏