סוכות- זכר לענני כבוד

"דבר תורה סוכות". מדוע סוכות הם זכר לענני כבוד. ביאורו המופלא של החיד"א משלשה חכמים שונים: בשם רבי חיים כפוסי, בשם רבי יהודה חאבילייו ובשם רבי ישועה זיין והוכחה שלו מהפסוקים המדברים בעניין סוכה

זכר לענני כבוד

 

סוכה - זכר לענני כבוד נאמר בתורה בפרשת אמור (ויקרא כג, מג):


"לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱלֹוקֵיכֶם".

 


ומובא בגמרא (מסכת סוכה יא:):

 "תניא, בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו, דברי ר' אליעזר..."

 

ובאמת כך נפסק להלכה בטור (ש"ע ס' תרכה) וכמו שגם פירש רש"י ז"ל על הפסוק הנ"ל "כי בסוכות הושבתי - ענני כבוד"  

 

ונשאלת השאלה:

מדוע התורה קבעה זכר דווקא לענני הכבוד שהיו בעת יציאתם ממצרים, ולא קבעה זכר לניסים אחרים שהיו במדבר כמו ירידת המן או הבאר שעל אלה לא נקבע שום מעשה זיכרון לניסים מופלאים אלו?

 

ובפרט שהגמרא במסכת (תענית ט, א) מבואר: "ג' מתנות טובות ניתנו, באר וענן ומן", ואם כן למה רק לענני הכבוד אנו עושים זכר ע"י עשיית הסוכה?!

 

 

רבינו החיד"א ז"ל  בספר 'ראש דוד' מביא שלשה טעמים לזה משלשה חכמים:

 

בשם רבי חיים כפוסי:

ההבדל בין ענני הכבוד לבאר ולמן הוא, שמן ובאר הם צורך קיומי, וכיכול הקב"ה חייב לכלכלם, אבל ענני הכבוד זה תוספת שמירה, כי הולכי מדבריות הולכים גם בשמש ובקור, ולכן עושים זכר רק לענני הכבוד כי זה מראה על חיבה יתירה.

 

בשם רבי יהודה חאבילייו:

 כתוב שההבדל הוא מפני שענני הכבוד היו רק לישראל ולא לערב רב, כי הענן פלט את הערב רב )זוה"ק ח"ב קצא) ומן ובאר היו גם לערב רב, ולכן עושים זכר רק למה שהיה מיוחד לישראל.

 

בשם רבי ישועה זיין:

ההבדל הוא מפני שענני כבוד ניתנו לישראל בלי בקשה, מה שאין כן, מן ובאר ניתנו ע"י שאלה בתלונה ובתרעומת, ולכן עושים זכר רק למה שניתן להם בטובו הגדול בלי שאלה ותרעומת.

 

החיד"א מוסיף שלכל שלושת הטעמים האלו יש רמז בפסוקים :

"בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱלֹוקֵיכֶם".

 

באופן הבא:


כתוב, "בסוכות תשבו שבעת ימים", ואם תאמר למה עושים זכר רק לענני כבוד ולא למן ולבאר?


ממשיכה התורה: "כי בסכות הושבתי" - פירוש מעצמי בלי שאלה ובקשה כטעם של רבי ישועה זיין.


"את בני ישראל" - רק בני ישראל זכו לענני כבוד ולא הערב רב, וזהו כאב שנותן לבניו, ולכן עושים זכר רק לענני כבוד, כטעם של רבי יהודה חאבילייו.


"אני ה' אלוקיכם" - שאני אדונכם וכביכול חייב לפרנסכם בלחם ובמים, מה שאין כן בענני כבוד שזה היה מתנה גמורה, ולכן עושים רק לענני כבוד, כטעם של רבי חיים כפוסי.

(חיים של ברכה(


סוכות- כנגד יעקב אבינו (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏