סוכות- התשליך וניסוך המים

"וורט לשמחת בית השואבה" מדוע שמחים דווקא על שאיבת המים - "ושאבתם מים בששון"?! ביאור נפלא של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל המבאר גם את הקשר לתשליך שעשינו ביום כיפור...

התשליך וניסוך המים


"ושאבתם מים בששון"

 

מובא בספר 'תוכו רצוף אהבה' שרבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל הביא רעיון נפלא:

 

בראש השנה אנו עושים תשליך כנאמר "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" ומשליכים את כל העבירות לים.

 

אך בימי חג הסוכות בשמחת הימים הללו עושים עם ישראל תשובה מאהבה. ואמרו רבותינו במסכת יומא דף פו: שהשב בתשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות.

 

אם כן כל העוונות שהושלכו בראש השנה למצולות ים, כעת נהפכו לזכויות.

 

על כן שואבים אנו בחג הסוכות את המים בששון - ומבקשים את אותם עבירות שהושלכו כי מעתה זכויות הם...


סוכות- זכר לענני כבוד (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏