עשרת ימי תשובה – שעת סכנה!

"משל לעשרת ימי תשובה". שולחן ערוך אורח חיים תרג סעיף א מביא הלכה: "אף מי שאינו נזהר מפת של נכרים בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר". ממה הזהירות?! זה מותר או אסור?! אם זה מותר? - מה הבעיה?! ואם זה אסור אז כל השנה יש לאוסרו?! "משל ונמשל לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים"

עשרת ימי תשובה – שעת סכנה!


סיימנו את ראש השנה וכעת נכנסים לתקופה של עשרת ימי תשובה שימי ראש השנה הם חלק מעשרת הימים הללו.

 

ישנה אזהרה מיוחדת שמובאת בשולחן ערוך לעשרת ימי תשובה

 

שולחן ערוך אורח חיים תרג סעיף א:

אף מי שאינו נזהר מפת של נכרים בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר

 

הגה: ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאי כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ביוקר מחטאת (דברי עצמו ורבינו יונה ריש ברכות):

 

ונשאלת השאלה:

אם פת של נוכרים כשרה (כשאין ברירה כמובן...) אז מדוע נאסרה בעשרת ימי תשובה?!

ואם פת נוכרים אסורה, מדוע מזהירים אותנו רק בעשרת ימי תשובה?!

 

התשובה תובן על פי משל למה הדבר דומה:

 

 לכל אחד יש חדר ממ"ד בבית או מקלט/מרחב מוגן בקרבת מקום.

 

נשאל כל אחד האם החדר הזה טוב? רובם יענו: "מעולה".

 

כעת נברר ונראה שרובם לא ישנים בו כלל וכלל. ואם כן נשאל: "אם החדר טוב מדוע אינך ישן בו תדיר?!

 

התשובה הרווחת תהיה: "הוא טוב אבל זה בטון עבה... תחושת חנק..."

 

"אם זו תחושת חנק, מדוע אתה ישן בו כשיש צפירה? ויתרה מזו אתה מעדיף רק אותו?!"

 

התשובה שנקבל כעת תהיה: "אמת, בזמן מלחמה זה סיפור אחר... שם צריכים הגנה נאחזים במה שרק אפשר... גם אם המשמעות היא לוותר על הנוחות..."

 

והנמשל ברור:

 

עשרת ימי תשובה הן זמן סכנה – מוותרים על הנוחות ומשתדלים כמה שאפשר...

 

עשי"ת- "אין הדבר תלוי אלא בי"!!! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏