ראש השנה- הווידוי של בן ישיבה

"וורט לראש השנה". "ממה צריך בחור ישיבה לפחד ביום הדין"? הרי איננו עושה עברות?! ועוד לשם מה עליו לומר בכלל ווידוי הרי בין כותלי הישיבה אין 'אשמנו' ובטח שלא 'בגדנו'? ו'גזלנו' כלל לא בא בחשבון?!

הווידוי של בן ישיבה

 

לא פעם בחורי הישיבות נשענים ובטוחים מעצם יום הדין, שהרי עצם היותם בתוך כותלי בית המדרש הרי שאלו משמשים עבורם כ'כיפת ברזל' ובטוחים הם מאימת הדין.

 

אך לא כך הוא, מסופר שבישיבת סלבודקה בראש השנה לפני תקיעת שופר קם רבנו יחזקאל זצוק"ל  פנה את תלמידיו ואמר:

 

תלמידים יקרים! אומרים בוידוי: אשמנו, בגדנו, גזלנו. מה שייכת כל הרשימה הזו אצל בני ישיבה?! הרי הם ב"ה לא אשמו, לא בגדו, לא גזלו?!

 

אלא השיב הרב יחזקאל:

פירוש המילים הללו לגבי בן ישיבה הוא כך: אשמנו - שלא סיימנו ללמוד את כל המסכת... בגדנו - שלא חזרנו על המסכת שלמדנו. גזלנו - זה גזל זמן, שבטלנו מלימוד התורה...

 

מובא בספר של הגרמ"ש שולזינגר זצוק"ל שיש אומרים ששמעו מרבנו יחזקאל זצוק"ל שאמר כך:

אומרים בוידוי "סרנו ממצוותיך". מה יכולים בני ישיבה לכוון ב"סרנו ממצוותיך"? הרי הם דבוקים במצוות ה', ואינם סרים ח"ו מהמצוות?!

 

אלא שצריכים לכוון: "סרנו ממצוותיך" - שלא חזרנו מספיק על הלימוד שלנו!

 

כמה הלקח נוקב ודרושה חזרה בתשובה...


ראש השנה- שופר קורע גזר דין (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏