בין אדם לחברו- מי שמוותר, לא מפסיד!

ר להיות משגיח עד שהגדולים ביותר בישיבת מיר רתת גופם כאשר הזכירו את תורתו. בנוסף משל ונמשל של החפץ חיים על כך שהקב"ה משלם כפליים על וויתור...

מי שמוותר - לא מפסיד!


הצעתו של החפץ חיים


מעשה היה ברבי ירוחם ממיר זצ"ל, מי לנו גדול מרבי ירוחם שהעמיד תלמידים אריות בתורה וגיבורי עולם ביראה, בישיבת מיר.

 

לפני כהונתו במיר הוא שימש בתפקיד בכיר בעיר גדולה. התנהל בין כותלי המקום דין ודברים בין הנהלת הצוות והיו לכך השלכות אודות משרתו והוא נסע להתייעץ עם החפץ חיים, שהשיב לו: "לא ראיתי מימי נרדף שמוותר ומפסיד!...".

 

ר' ירוחם קיבל את הצעתו של החפץ חיים וויתר, ועקר את רגליו מהמקום היקר לליבו.

לא רחק היום שהוא החל לשמש כמשגיח בישיבת מיר עד סוף ימיו, וכולם ידעו להיכן להגיע, עד שהגדולים ביותר בישיבת מיר רתת גופם כאשר הזכירו את תורתו.

 


אבא משלם על וויתור


החפץ חיים סיפר משל נפלא על מעלת הוויתור:

יהודי אמיד שלח את בניו למרחקים ונתן לכל אחד די מחסורו. אחד הילדים לא התנהג כראוי והתגרה באחיו עד שנטל מחלקו.

 

האח היה חכם וחשב לעצמו: מדוע שאריב איתו הרי לאבי לא חסר כסף, בוודאי אבא יידע כי הוא לקח ממני, ובוודאי גם ישלים לי את החסר, מה לי ולמריבות.

 

האב ששמע את הנהגת בנו החכם, שמח מאוד נשקו וחבקו: הצלת אותי מביזיונות שלא יאמרו ברחוב: הילדים שלי רבים זה עם זה. בעקבות כך אתן לך כפליים.

 

ומה קורה להיפך, כאשר הם רבים ומתאבקים, אש מתלקחת והביזיונות גדולים, האב כאוב ואח"כ מעניש את שניהם - "שניכם לא תקבלו!".

 

והנמשל ברור מאליו:

 

כך הקב"ה - ריבונו של עולם, שמח שאין חילול ה' שהילדים שלו אינם רבים, והוא משלם – "עכשיו כאשר ויתרת תקבל כפליים"... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏