זוגיות ושלום בית- לוותר לשני זה כבוד!

שטיין על שלום ואחווה בין איש לרעהו. ומה השאלה ששאל הגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל את אחותו של הרב קרלנשטטין כאשר התייעצה בעניין שידוך לבת שלה...

 לוותר לשני זה כבוד!

 

ידועה היא מעלת הוויתור כחלק מאושיות הבית היהודי.


ללא וויתור הדדי - לא יהיה קיום לבית.סיפר פעם הרב ראובן קרלנשטיין על שלום ואחווה בין איש לרעהו, וכך אמר:

 

הזדמן לי לחלוף ליד 'תלמוד תורה' של ילדים, ואתם יודעים, ילדים כל שני וחמישי רבים ואח"כ ידידים וחוזר חלילה – כדרכם של ילדים...

 

והנה, שלשה ילדים רבו ככה עד לב השמים. נעמדתי וצפיתי בהם.

 

לאחר ששככה המריבה אמרתי להם: "רצוני לשאול אתכם משהו... מדוע כשיש ריב וסכסוך מאוד קשה לוותר?! - אני רוצה שתחשבו מהי הסיבה האמיתית שקשה לכם לוותר לשני?..."

 

הם התביישו לומר, משראיתי שהם נבוכים, אמרתי להם: "אתם לא חייבים לענות לי, אני אענה, ואתם תאמרו לי רק האם אני צודק או לא...

 

כל אחד מצידו היה כבר מוכן לוותר, אבל זה לא יפה, כי מה יאמרו החברים?!... הוא הגיבור ואני ה'חלשלוש'... זו בושה של ממש... האם אני צודק" שאלתי.

 

כולם הנהנו בראשם לאות הסכמה וענו: "נכון, זו התשובה!", כי הריב היה על

דברים שלא כל כך חשוב להמשיך ולהתנצח אודותם, אבל בושה, ככה לוותר בלא כלום...

 

לא הרפיתי והמשכתי להקשות עליהם: "אשאל אתכם מי היה החכם הגדול בעולם?" הכל השיבו "שלמה המלך".

 

"אז תדעו, כי שלמה המלך אומר במשלי בדיוק להיפך 'כבוד לאיש שבת מריב'... הכבוד הגדול של האדם הוא לשתוק ולא לריב... זה כבוד!"


 

לשון הפסוק כל כך שבתה את ליבם עד כי המבוגרים שבהם בקשו מאוד לדעת "היכן זה כתוב?".

אדם טועה לחשוב כי זו בושה לוותר, אדרבה זה הגיבור והמכובד האמיתי "כבוד לאיש שבת מריב" (משלי כ,ג).

 

אחותי תליט"א (כך המשיך הרב לספר) הייתה מתייעצת עם הגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל. פעם כאשר התייעצה בעניין שידוך לבת אחת שלה, היא החלה למנות את מידותיה הטובות בפני רבי בייניש.

 

כאשר סיימה להלל ולשבח את פרי בטנה, שאל אותה רבי פינקל: "אמרי לי בבקשה ולוותר היא יכולה ומסוגלת?!"...

 

הכבוד האמיתי הוא היכולת לוותר ולהימנע ממריבה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏