בין אדם לחברו- לעזור למתחרה שלך!

במוכן לחבירו כמלוא נימה". סיפור על רבי שלמה כהן בעל בית דפוס היחידי בבני ברק שביום בהיר אחד פתח מולו מתחרה בית דפוס נוסף... מה לדעתך הוא עשה?...

לעזור למתחרה שלך!


ישנם  יחידים שזכו להשכיל כי כל המתרחש בעולם – הוא בעצם משמים.


ואין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלוא נימה, ממילא אלו לא שונאים בני אומנותם. ויש כאלו יהודים!.


מסופר על רבי שלמה כהן זצ"ל:

לר' שלמה כהן היה בית דפוס במעלה רחוב רבי טרפון בבני ברק, מתחת ההר.


ביום מן הימים בא יהודי ופתח לידו בית דפוס. בימים ההם, כל בני ברק הייתה כמו כפר, ושני דפוסים?!, זה פשוט לקחת את הלחם מהפה... 


ר' שלמה זצ"ל למד את ההלכות, עד שבירר שאין לבעל הדפוס שלידו דין של רשע היורד לאומנות חבירו. 


ואז פשוט, ניגש איליו לפתח בית הדפוס, בירכו לשלום התעניין במאמצים של

פתיחת המקום, אח"כ אמר: "שמע  ר' יהודי, אתה הרי חדש בענף, מי כמוך יכול חלילה ליפול ולאבד השקעתך, זה לא פשוט בכלל... 


לכן, את הנייר תקנה דווקא שם, כי במקום אחר תסתבך.


ואל תחשוב שאני אומר לך סתם כי הרבה רמאויות יש בתחום הנייר, וכך הדריך אותו אודות הדיו, על מכונות הדפוס וכו'. 


מעשה שהיה.


בספר "אמונה ובטחון" להחזון איש יבחין בקטע מעניין התואם את העובדא

הזו וזה לשונו:


אודות הבוטח האמיתי: "לא יחת אם רעהו פותח חנות, ישתדל עוד לעזור לרעהו, לתקנו בעצה טובה, לעשות עבורו, ולשקוד על תקנתו, וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם

לראות איש עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו, ומוסיף תהילה ליריאיו יתברך אשריו ואשרי דורו"....


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏