שבע ברכות- בניין עדי עד

את הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?! כפי שנמצא בברכה בשבע הברכות שאנו מברכים: "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

בניין עדי עד

 

בשבע הברכות אנו מברכים:

"אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

 

ונשאלת השאלה:

מה הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?!

מהי בעצם ההבטחה כביכול להתקנת בניין עדי עד מדרך יצירת האדם שנברא בצלם אלוקים?! "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

 

 

את התשובה נבין על פי דברי המהר"ל בחידושי אגדות חלק שני שם הוא עושה השוואה בין האדם לעץ השדה:

הראש הוא שורש ועיקר, כי האדם הוא עץ השדה, רק שהוא אילן הפוך,

ודבר זה בארנו במקומות הרבה מאוד, כי ראוי שיהיה האדם עץ הפוך, כי האדם צומח מלמעלה, ונשמתו באה מלמעלה, ולכך השורש פונה למעלה ממקום שבא, ולכך הראש הוא אחד, כמו השורש שהוא אחד, וידיו ורגליו הם הענפים שהם הולכים אילך ואילך.

 

והעץ, ששורשו מן האדמה, לכן שורשו למטה, בהיפך מן האדם ששורשו מלמעלה, וכידוע חיות האילן בא מן השורש, כמו כן חיות האדם בא מן השורש שהוא ראשו, וחיותו באפו כדכתיב (בראשית ז' כ''ב) כל אשר נשמת רוח חיים באפיו.

 

 

כעת נבין את הקשר:

בברכה "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד".

 

כי כאשר כל אחד מבני הבית יודע שהשני נברא בצלם, והוא מכבד את צלם האלוקים שבו (וכביאור המהר"ל כי הכבוד הוא לצלם אלוקים שבו).

 

ע"י ידיעה זו, בונים בנין עדי עד, וזה הפירוש: "והתקין לו ממנו" דייקא, כלומר, מידיעה זו, שהשני נברא בצלם, והוא מכבדו בשל כך, מזה יותקן בעז''ה הבניין עדי עד.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏