שבע ברכות- בניין עדי עד

"שבע ברכות דרשה קצרה". המסבירה את הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?! כפי שנמצא בברכה בשבע הברכות שאנו מברכים: "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

בניין עדי עד

 

בשבע הברכות אנו מברכים:

"אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

 

ונשאלת השאלה:

מה הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?!

מהי בעצם ההבטחה כביכול להתקנת בניין עדי עד מדרך יצירת האדם שנברא בצלם אלוקים?! "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"

 

 

את התשובה נבין על פי דברי המהר"ל בחידושי אגדות חלק שני שם הוא עושה השוואה בין האדם לעץ השדה:

הראש הוא שורש ועיקר, כי האדם הוא עץ השדה, רק שהוא אילן הפוך.

ודבר זה בארנו במקומות הרבה מאוד, כי ראוי שיהיה האדם עץ הפוך, כי האדם צומח מלמעלה, ונשמתו באה מלמעלה, ולכך השורש פונה למעלה ממקום שבא, ולכך הראש הוא אחד, כמו השורש שהוא אחד, וידיו ורגליו הם הענפים שהם הולכים אילך ואילך.

 

מבאר המהר"ל - שהאדם הוא סוג של עץ הפוך - ששורשיו = נשמתו למעלה

בעוד העץ, ששורשו מן האדמה, לכן שורשו למטה.


והוא ממשיך להסביר:

בהיפך מן האדם ששורשו מלמעלה, וכידוע חיות האילן בא מן השורש, כמו כן חיות האדם בא מן השורש שהוא ראשו, וחיותו באפו כדכתיב (בראשית ז' כ''ב) כל אשר נשמת רוח חיים באפיו.

 

 דהיינו חיות האדם באה מן האף שבראשו = למעלה בעוד חיותו של העץ באה משורשי האילן = מלמטה.


כעת נבין את הקשר:

בברכה "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד".

 

כי כאשר כל אחד מבני הבית יודע שהשני נברא בצלם, והוא מכבד את צלם האלוקים שבו (וכביאור המהר"ל כי הכבוד הוא לצלם אלוקים שבו).

 

ע"י ידיעה זו, בונים בנין עדי עד, וזה הפירוש: "והתקין לו ממנו" דווקא, כלומר, מידיעה זו, שהשני נברא בצלם, והוא מכבדו בשל כך, מזה יותקן בעזרת ה' הבניין עדי עד.


כעת נבין את הברכה: 

"אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"


אם האדם מכבד את אשתו לא בגלל היופי והחן, והכלה תכבד את בעלה לא בשל כישרונותיו אלא בשל העובדה שהם נבראו בצלם אלוקים - דמות תבניתו...


אזי מבטיחה הברכה שממנו - מאותה הסתכלות יהיה הבניין עדי-עד, תהיה להם זוגיות נפלאה עד 120 שנה בבריאות ובנחת.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏