ראה- מצווה של רשע

דע ביהודה שהצליח להשיב לרשע אחד תשובה ניצחת... "ובערת הרע מקרבך"...

מצווה של רשע

 

"ובערת הרע מקרבך"

 

רשע אחד התפאר בפני ה"נודע ביהודה" שהוא עבר על כל

העבירות שבתורה, חוץ מאחת והוא, העבירה של 'המאבד עצמו לדעת'.ענה לו הגאון: שעבירה זו אין בידו לעבור, שהרי בכך לא עובר עבירה

אלא מקיים מצווה של "ובערת הרע מקרבך"...


גאונות לשמה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏