בין אדם לחברו- שוחט הגון

למה בעל ה"תפארת שלמה" מראדומסק זצ"ל לדון את השוחט בעירו לכף זכות, לאחר ששמע שאיננו פותח ספר כל השבת ויושן הוא בכל היום?. סיפור המלמד כיצד ניתן בכל מצב לדון לכף זכות...

שוחט הגון

 

איך אפשר לדון לכף זכות ניתן ללמוד מהמעשה הבא:

 

אל הרב הקדוש רבי שלמה בעל ה"תפארת שלמה" מראדומסק זיע"א, בא פעם אחד מבני העיר וסיפר בגנותו של השוחט. וכך אמר:

 

"רבי אני והשוחט שכנים אנו ודרים זה כנגד זה, חלוננו מכוונים האחד אל שכנו. ועד ראיה אני, שבכל שבת ושבת מיד אחר הסעודה עולה השוחט על מטתו, ישן כל היום

ואין הוא נוטל ספר בידו".

 

איך ששמע רבי שלמה את דבריו שמח כל כך ואמר: "יישר כוחו של מר.., זהיר הייתי שלא לאכול מן השחיטה שבמוצאי שבת, כי חוששני שמא לא נח השוחט כל צרכו...

 

כעת ששמעתי מפי עד שישן הוא כל היום, יכול אנכי מעתה לאכול משחיטתו בלי שום חשש ופקפוק כלל וכלל"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏