הפחד מחודש אלול

"חודש אלול רעיון". של רבי אליהו לואפיאן זצ"ל כשיחת התעוררות בהיכל ישיבת פונוביז', בה דיבר על הפחד והמורא שצריך לחוש כל אחד שלושים יום קודם יום הדין... "משל ונמשל לחודש אלול"...

פחד מיום הדין


בחודש אלול נשא הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל שיחת התעוררות בהיכל ישיבת פונוביז', בה דיבר על הפחד והמורא שצריך לחוש כל אחד ואחד מיום הדין הקרב ובא.

 

זוכר אני – אמר רבי אליהו – כי בהיותי ברוסיה התנהל משפט גדול נגד שני אנשים שחטאו נגד הממשלה.

 

בהגיע יום הדין הובלו השניים אל היכל המשפט שם הושיבום לפני חבר השופטים.

 

אחד הנאשמים ישב ואותות של פחד ושל חרדה נכרו על פניו. אבריו רטטו ברעד שאחז את כל גופו, על מצחו נגרה זיעה וחיוורון עז ניכר בפניו. נכמרו רחמי השופטים על האיש וזיכוהו בדין.

 

לעומתו, הנאשם השני ישב זחוח דעת ובוטח בעצמו וחייך לכל עבר. הדבר העלה את חמת השופטים שדנוהו לאלתר לתלייה!...

 

פחד ומורא מפני הדין – זעק רבי אליהו – יכולים לזכות את האדם בדין!!!...

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמואלול- לפחות אל תחייך! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏