ואתחנן- כדלים וכרשים דפקנו דלתיך

מה הדרך שמראה לנו משה רבינו כיצד להתפלל אל הקב"ה? ביאור נפלא של האור-החיים הקדוש. מה הקשר בין ימי הסליחות לט"ו באב? ביאור נפלא של הבאר משה מאושרוב

כדלים וכרשים דפקנו דלתיך

 

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר"

 

השפתי חכמים כותב שישנם עשרה לשונות של תפילה ואלו הן: שוועה, צעקה, נאקה, רנה, פצור, קריאה, נפול, פלול, פגיעה ותחינה.

 

שואל האור-החיים הקדוש:

מדוע משה רבינו בחר דווקא בלשון תחינה - וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' דווקא?

משה רבינו רצה ללמד אותנו מהו סדר התפילה. תלמד ממה שאני התפללתי, ואחרי שתלמד גם אתה תתפלל בצורה הזאת.

 


מתרץ האור החיים:

וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא אתה רוצה לדעת איך מתפללים? לֵאמֹר אני אגלה לך את צורת התפילה.

 


מהי צורת התפילה?

 

כותב האור-החיים הקדוש – "עוד נתכוון לדייק ד' תנאים הצריכין לקבלת תפלה,

 

הדבר הראשון - שיתפלל כעני הדופק על הפתח כדרך אומרו (משלי י''ח) תחנונים ידבר רש..."

 

הבקשה הראשונה צריכה להיות כמו עני.

 

הלשון של חז"ל במדרש היא -"אין לאדם כלום אצל בוראו" – הוא לא חייב לך שום דבר. אתה בא אליו כמו עני...

 

 אנחנו כבר נכנסים לימים הנוראים, כתוב בהלכה, באיגרות השונים, יש לאחל אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. ממילא כך כתוב, בט"ו באב, כבר מתחילים ימי הרחמים, ולכן כתוב (דברים י, יב) וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ... מתי אנחנו מתחילים לשאול?

 

מָה = 45, מתחילים ימי הרחמים. 45 יום לפני ראש השנה זה ט"ו באב. אם ככה, מתחילים את הבקשות.


 

נאמר בסליחות – "כְּדַלִּים וּכְרָשִׁים דָּפַקְנוּ דְּלָתֶיךָ" – אנחנו באים כמו עניים בפתח.

 

 

ישנה גמרא במסכת בבא-בתרא י.:

רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי... לר' אליעזר היה מנהג, קודם כל הוא היה נותן פרוטה לעני, רק אח"כ היה מתפלל. לא לשים בקופת צדקה, אלא ממש לחפש עני ולתת לו.

 


הבאר משה מאושרוב שואל:

למה צריך עני? אי אפשר לשים את זה בקופת צדקה של בית הכנסת?!

 

ועונה הבאר משה:

הוא רצה לסדר לעצמו את ההרגשה, איך צריך לעמוד לפני הקב"ה.

 

כשעני עומד בבית הכנסת ורוצה שקל, אם אני רוצה – אני נותן לו, לא רוצה – לא נותן לו.

 

הוא מבקש רחמים ואתה מוציא שקל ונותן לו – ריחמת עליו.

 

ר' אליעזר רצה להשריש בעצמו שהוא בא להתפלל לפני הקב"ה, זו הרגשה של עני שבא לבקש שקל מהקב"ה. ירצה – ייתן לך, לא ירצה – לא ייתן לך. הבקשה ממנו, היא כמו עני שמתחנן – תן לי שקל... כך צריכה להיות צורת הבקשה.


וָאֶתְחַנַּן – לשון תחנונים, "מאוצר מתנות חינם", הוא לא חייב לך כלום! זה היסוד הראשון.


זה לא שבן-אדם עומד בתפילת 18 ואומר – מגיע לי! ויש לו סידרה של בקשות. אין לו לאדם אצל בוראו כלום! הוא לא חייב לך שום דבר! אתה בא אליו כמו עני שדופק בדלת... 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏