כיבוד הורים- משוגע כבבואה של החברה

בוד אב? הסמל שבחרו בו חז"ל הוא דמא בן נתינה. נשאלת השאלה: מה ראו חז"ל להביא ראייה לכיבוד הורים מגוי?! למה אין סיפור על יהודי שנהג כבוד כזה?! והלא ר' טרפון כיבד את אימו לא פחות ממנו?! ולמה דמא לא העיר את אביו? מקסימום יקום ויחזור לישון (הרי כל אחד מאיתנו היה מסכים שיעירו אותו בשביל כסף...)?!

משוגע כבבואה של החברה

שואלת הגמרא במסכת קידושין לא. שאלה:

בעו מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד אב - עד היכן מצות כיבוד אב?

 

והגמרא שולחת אותנו לסיפור של דמא בן נתינה:

דמא בן נתינה – גוי מאשקלון, שהיה סוחר בתכשיטים ובאבנים טובות.

עם ישראל היה צריך לקנות אבן שנאבדה מאבני החושן. האבן נקראת ישפה, כך אומר הירושלמי.


באו אליו החכמים ושואלים אותו – "אדוני, יש לך את האבן ישפה?"


הוא משיב בחיוב ונוקב מחיר. חכמים מסכימים, הגוי נכנס הביתה ורואה שאבא שלו נרדם, (יש מחלוקת בגמרא – אם שם את הרגליים על הכספת, או המפתח של הכספת היה מתחת לראש).


הוא יוצא לחכמים ומודיע – "סליחה, אבל אני לא יכול לתת לכם את האבן כיוון שאבא שלי ישן".


לאחר שחכמים מנסים לעלות את הסכום הוא מסרב, עד שהם נאלצים ללכת.


כשהאבא מתעורר הוא מוכר להם אותה במחיר הראשון, הקב"ה מזכה אותו לשנה האחרת בפרה אדומה בעדרו, המחזירה לו את ההפסד שנגרם לו ממצוות כיבוד אב...

 

הדוגמה לכיבוד אב הוא לא אחר מאשר דמא בן נתינה - הוא הסמל של כיבוד אב!

 

נשאלת השאלה:

מה ראו חז"ל להביא ראייה לכיבוד הורים מגוי?!

למה אין סיפור על יהודי שנהג כבוד כזה?! והלא ר' טרפון כיבד את אימו לא פחות ממנו?!


ולמה דמא לא העיר את אביו? מקסימום יקום ויחזור לישון (הרי כל אחד מאיתנו היה מסכים שיעירו אותו בשביל כסף...)?!

 

 

הרב ברוך רוזנבלום מסביר את התשובה:


הרי יש סיפור שאימו הייתה משוגעת וביזתה אותו ליד כל גדולי רומי קרעה בגדיו, ירקה בפניו ולא הכלימה... ואם היא משוגעת אז גם בעלה בוודאי משוגע... (ענבי הגפן בענבי הגפן...) ואם שניהם משוגעים זה מסביר למה דמא בן נתינא לא העיר אותו... כיוון שהוא פחד שיעשה לו משהו... אין לדעת איך משוגע יגיב...


אז למה אם כן חז"ל הביאו דוגמא ממשוגעים ועוד מאשקלון (ישבו שם פלשתים שכולם היו שם ממזרים...)?!


אלא יצר הרע של ממזרות הוא אומר להם לקיים כיבוד הורים כדי לכסות על המחדל שאולי בכלל האבא איננו שלו...

 

הרב שטיינמן מסביר:

חז"ל הביאו דוגמה דווקא מאלו ללמדך שאם אלה שהם לא מצווים על כיבוד הורים והקב"ה שילם לו את הנזק בפרה אדומה. תבין מהו השכר שצפון לך שאתה מצווה על כיבוד הורים...

 

למה דווקא דוגמה ממשוגע?

לכל אחד יש מנגנון המסנן בין התת מודע למודע. הוא מסוגל לחשוב על משהו אחד ולא להראות אותו כלפי חוץ. לעומתו אצל המשוגע המסננת פגומה ויוצאים לו דברים שהוא חושב כעת וברוב המקרים דווקא כשלא הזמן לאומרם...

 

המשוגע הוא בבואה של החברה

 

למה פעם משוגע היה אומר שהוא משיח או אליהו הנביא ואילו היום אין את זה?

התשובה היא: כי פעם היו בני האדם מונחים ועסוקים בציפייה למשיח. היו חושבים על זה כל הזמן ולא היו אומרים את זה בפומבי... אבל משוגע אין לו מסננת והוא אומר אני המשיח!...

מכיוון שהיום אין ציפייה המשוגעים עושים את מה שהדור חושב... רוצחים וחומסים...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏