סוכות- שמחה זכר לחורבן?!

"דבר תורה לשמחת בית השואבה". מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. וקשה, הלא תמיד כשאנחנו נזכרים במשהו מבית המקדש אנחנו מתאבלים: שוברים כוס בחופה, משיירים מאכל בסעודה, שמים אפר על הראש... והנה בשמחת בית השואבה אנו רוקדים זכר למה שרקדו בבית המקדש?! לרקוד על החורבן של בית המקדש?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום בדרך של "משל ונמשל לשמחת בית השואבה"...

שמחה זכר לחורבן?!


"כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו!"


כתוב בחז"ל, שהיום אנחנו עושים זכר לשמחת בית השואבה שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים, לכן בכל חג סוכות, אנחנו עושים שמחת בית השואבה.


בספר המועדים של הרב מתתיהו סלומון (משגיח ישיבת ליקווד בארה"ב), במאמרי חג הסוכות שלו, הוא מביא שאלה שהוא שמע מפי הגאון ר' יחזקאל סרנא (ראש ישיבת חברון בירושלים):


כתוב במשנה, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. וקשה, הלא תמיד כשאנחנו נזכרים במשהו מבית המקדש אנחנו מתאבלים: שוברים כוס בחופה, משיירים מאכל בסעודה, שמים אפר על הראש... 


והנה בשמחת בית השואבה אנו רוקדים זכר למה שרקדו בבית המקדש?! לרקוד על החורבן של בית המקדש?!


ועוד הוא שואל – הרי האשכנזים אומרים בפיוטים של יום הכיפורים – "אשרי עין ראתה שמחת בית השואבה. עם שואב את רוח הקודש, רוח נדיבה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו".

אנחנו שומעים, על מה שהיה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, דאבה הנפש שלנו...  פתאום באים ואומרים לך לרקוד, זכר למה שהיה בבית המקדש?

 

ומשיב הרב סרנא – אמשול לך משל, למה הדבר דומה:

 

משל לאדם שקיבל מכתב ממפעל הפיס, שהוא זכה בפרס 50 מיליון.

הוא מזמין את כל ילדיו ומשפחתו לסעודת הודיה.

 

לפתע אחד הנכדים אומר לו – "סבא, תראה לי איך נראה צ'ק של 50 מיליון!" 

 

משיב הסב במבוכה – "אין לי עדיין את הצ'ק".

 

"אז מה אתה חוגג?!"  – שואל הנכד

 

"אתה לא מבין... קיבלתי כבר מכתב ממפעל הפיס, שאם אני אתייצב ברח' זה וזה עם הכרטיס, הם יספקו לי מסכה לשים על הפנים, ואז אוכל להצטלם עם הצ'ק, כרגע זה עדיין לא ביד שלי"...

 

אומר הרב סרנא – זו שמחת בית השואבה. 


יש אבלות על החורבן, מאידך יש שמחה על הבטחת הנביאים שבית המקדש השלישי בע"ה יבנה. 

והיות וקיבלנו  את הבטחת הנביאים בדבר הקב"ה, שבית המקדש השלישי יבנה, היות וההבטחה הזאת קיימת אצלנו, אמנם הצ'ק לא אצלנו והבית עדיין לא נבנה, אבל אנחנו רוקדים ושמחים על סמך המכתב שקיבלנו, שהוא עתיד להיבנות – זו שמחת בית השואבה...


סוכות- זכר לחורבן וזכר למקדש (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏