יתרו - פרשה על שם של גר?

"פרשת יתרו דבר תורה קצר". מה הקשר בין יתרו למלחמת עמלק? ומדוע זכה יתרו הגר שתיקרא פרשה על שמו?! "יתרו ועמלק - דבר והיפוכו". הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו

"פרשה על שם של גר"?!


הפרשה הקודמת פרשת בשלח מסיימת במלחמת עמלק ומיד פרשתנו פרשת יתרו, פותחת בשמועה ששמע יתרו והעצה שנתן למשה רבנו.


ונשאלת השאלה: 

מה הקשר בניהם? ועוד מדוע זכה יתרו שהיה עובד את כל העבודה זרה במדין - "כהן מדין"?!

 

הזוהר הקדוש כותב: 

שכל מה שזכה יתרו שתיקרא פרשה על שמו, זה מכיוון שהוא עשה את הקידוש ה' הכי גדול שהיה באותה תקופה. 


שלא נחשוב שהוא קיבל זאת מכיוון שהיה חמיו של משה רבנו. 


אלא אדם שהיה בצד השני של עבודת אלילים ובתפקיד מפתח - כהן לעבודה זרה. 


הלך וערק ממאמיניו וחבר לעם היהודי בשעה שעמלק מנסה להלחם בהם, זה עורר קידוש ה' גדול בעולם ועל זה פיצה אותו הקב"ה ונתן לו פרשה על שמו...

 

זוהי אם כן הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו. שני אנשים שמעו את הניסים יתרו ועמלק.


להראות לנו את הדבר והיפוכו: 

פרשת בשלח מסיימת באחד שבא להלחם - שקירר את האמבטייה (כפי שממשיל רש"י) וחילל את שם ה'. ומיד באה פרשת יתרו ומתארת אדם שחימם את האמבטייה בחזרה וקידש שם שמים ברבים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏