פינחס- עין יפה של מנהיג

יה למשה רבינו?. מה היא בעצם הנדיבות? ובמה היא באה לידי ביטוי? מבחר דוגמאות למנהיגים שנהגו בעין טובה המלמדים אותנו שיש לעשות חסד ולהיטיב עם הזולת בעין יפה, גם לפנים משורת הדין...

עין יפה של מנהיג

 

"וַיִּסְמֹךְ אֶת יָדָיו עָלָיו וַיְצַוֵּהוּ"

 

מבאר רש"י:

בעין יפה, יותר ממה שנצטווה, שהקב"ה אמר לו "וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו" והוא עשה בשתי ידיו ועשאו (את יהושע) ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמה בעין יפה.

 

 

ועל זה דרשו חז"ל את הפסוק "טוֹב עַיִן הוּא יְבֹרָךְ" (משלי כ"ב, ט) זה משה שאמר לו הקב"ה "וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ" והוא סמך בשתי ידיו. (מדרש רבה פנחס כ"א, ט"ו)

 

 

יש רמז לזה גם בפסוק "וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה כִּי סָמַךְ מֹשֶׁה אֶת יָדָיו עָלָיו" (דברים ל"ד, ט) והרי החכמה היא משל הקב"ה?! אלא תלה הכתוב זאת במשה דווקא.

 

 

הגמרא במסכת בבא קמא צ"ג מביאה הביטוי: "חמרא למריה וטיבותא לשקייה"

 

הסביר זאת התוספות על ידי משל למה הדבר דומה:

 

לאדון המצווה את עבדו ליתן למכירו יין סתם, והוא נותן בעין יפה יין משובח.

 

כן הוא הנמשל:

 

הקב"ה ציוה למשה "וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו" והוא סמך בשתי ידיו – בעין יפה למרות שההנהגה לא ניתנה לבניו כפי שחשב.

 

 

בספר מעלת המידות (עמוד ר"פ) הוא מביא:

מצאנו עוד שהייתה עין טובה במשה רבנו שברך את ישראל בעין טובה ובנדיבות, כעניין שנאמר: "ד' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים, וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם" (דברים א, י"א).

 

 

מה היא בעצם הנדיבות? ובמה היא באה לידי ביטוי?

 

על האדם להיות ותרן בממונו - לתת ממנו צדקה וגמילות חסדים.  גם שיהא נושא ונותן עם הבריות באמונה, ומוותר להם משלו, ואינו לוקח משלהם כלום.

 

כדרשת חז"ל על איוב (ב"ב ט"ו:) שוותרן בממונו היהואם הגיעה מצוה לידו, מרחיב ידו עליה לעשותה בעין טובה ובדרך צניעות, שלא יקבל בה שכרו מתוך גאוות ליבו והתפארותו בבני אדם.

 

 

מידה זו נדרשה על ידי האדמו"ר רבי חנוך מאלכסנדר זצ"ל:

נשיא שבט נפתלי אחירע בן עינן הביא את קרבנו בפרשת הנשיאים אחרון. גם במפקדים שנערכו בפרשת במדבר הוא מופיע כאחרון לכל הנשיאים.

 

שאל רבי חנוך:

מדוע אחירע בן עינן היה אחרון? הרי שבט נפתלי לא היה אחרון השבטים?

 

ותשובתו היא:

כיוון שהיה ותרן ונוהג בעין טובה. ואף שמו מרמז על כך: "בן עינן" - בן שיש לו עין טובה.

אחירע בן עינן נתן רשות לשאר הנשיאים להקדימו ולהקריב לפניו למרות שלא היה אחרון השבטים.

 

אם כן, למדים אנו שיש לעשות חסד ולהיטיב עם הזולת בעין יפה, גם לפנים משורת הדין.שיחה לשבת פינחס>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏