פינחס- פיצול ההנהגה של משה

טוב מאוד, ובוודאי שמכיר הוא את היכולות של תלמידיו. וכי משה רבינו לא ידע שיהושע מתאים יותר? לשם מה הוא מבקש שבניו יירשו את ההנהגה?! ביאור נפלא של 'ילקוט הראובני' בשם ה'מגלה עמוקות'...

פיצול ההנהגה של משה


משה רבינו מבקש מנהיג לעם, מתוך חשיבה שבניו יתאימו לתפקיד. הקב"ה מסרב ומבקש להנחיל את ההנהגה ליהושע.

 

במדרש רבה פרשה כא, אות יד מובאת הסיבה להעדפת יהושע:

אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא (משלי כז, יח): נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ, בָּנֶיךָ יָשְׁבוּ לָהֶם וְלֹא עָסְקוּ בַּתּוֹרָה, יְהוֹשֻׁעַ הַרְבֵּה שֵׁרֶתְךָ וְהַרְבֵּה חָלַק לְךָ כָּבוֹד, וְהוּא הָיָה מַשְׁכִּים וּמַעֲרִיב בְּבֵית הַוַּעַד שֶׁלְּךָ, הוּא הָיָה מְסַדֵּר אֶת הַסַּפְסָלִים, וְהוּא פּוֹרֵס אֶת הַמַּחְצְלָאוֹת, הוֹאִיל וְהוּא שֵׁרֶתְךָ בְּכָל כֹּחוֹ, כְּדַאי הוּא שֶׁיְּשַׁמֵּשׁ אֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד שְׂכָרוֹ, (במדבר כז, יח): קַח לְךָ אֶת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן, לְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ.


 

נשאלת השאלה:

כל אדם מכיר את הבנים שלו טוב מאוד, ובוודאי שמכיר הוא את היכולות של תלמידיו. וכי משה רבינו לא ידע שיהושע מתאים יותר?!

 

 

משיב הספר 'פנים יפות':

משה רבינו ידע, שיהושע ודאי מתאים יותר מבניו להנהגה...

הסיבה שהוא רצה להעביר את ההנהגה לבניו הייתה בשל העובדה שגם הוא לא היה מתאים להנהגה בתחילת הדרך. מה הכשיר אותו להיות מנהיג? – רוח ה'.

 

אמר משה רבינו: "הרי זה שאני נבחרתי, זה גם היה נגד ההיגיון... אלא שהקב"ה בא ושם עליי רוח - שם עליי כוחות שאוכל להנהיג!".


כעת מבקש משה מהקב"ה: "את אותה הרוח ששמת עליי, תשים על הבנים שלי!"

 המהרז"ו, והרד"ל מבארים זאת על פי דברי רש"י:

משה רבינו מבקש מהקב"ה - "יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת..."


אומר רש"י - יפקד ה'. כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלופחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי.

 

נשאלת השאלה:

מה הקשר לבנות צלופחד? ... אם בנות צלופחד מקבלות , אז זה אומר שגם בניו של משה רבינו צריכים לקבל?!


אמר משה: בדרך כלל בן יורש את אביו ובת איננה יורשת!  


למרות שבנות צלופחד אינן אמורות לקבל נחלה, אמר הקב"ה: במקום שאין בן, לוקחים בת! – תן להם.


אמר משה: אם ככה, זה הזמן לבקש על הבנים שלי! - אמת שהטוב ביותר, זה שיהושע ינהיג... אבל בדיעבד אני רואה, שכמו שלצלופחד לא היו בנים, נתנו לבנות שלו... הרי שגם אני יכול לבקש שהבנים שלי שינהיגו!

 נשאלת השאלה:

מה ההשוואה?! אצל בנות צלופחד אין להם דרך אחרת כיוון שאין להן בן שיורש. אבל כאן יש בן שיכול לרשת את ההנהגה - יהושע בן-נון?!

 


מבאר ילקוט הראובני בשם המגלה עמוקות:

משה רבינו רצה לפצל את ההנהגה, להנהגה של תורה ולהנהגת המדינה. כפי שכותב הכלי יקר על הבקשה "וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם": יש כאן חלוקה, בין ההנהגה התורנית לבין ההנהגה המדינית. וזה לשונו:

 

אבל על ההנהגה המדינית לתיקון המצב אמר: "אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם", לומר שבנחת ינהלם ולא ילך עמהם בכפייה. וזה הדבר אשר לא סמך עליו כי אם ידו אחת לומר שבהנהגה זו, לפי שעם קשה עורף הם, ודרכם לבעט במנהיגיהם על כן תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. והוא יצא ויבוא לפניהם והם אחריו ילכו מעצמם ולא כמי שאוחז בידו ומוליכו בחזקת היד. ויכול להיות שלכך אמר משה ליהושע כי אתה תבוא את העם הזה (דברים לא.ז) והקב"ה אמר ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל (שם לא.כג) בעל כרחם משמע, ולא קשיא כי משה היה מדבר מענין ההנהגה המדינית ועליה אמר כי אתה תבוא את העם הזה, הכל לפי דעתם ועצתם כמו שפירש"י במקומו. אבל הקב"ה היה מזרזו על הנהגת התורה ועליה אמר כי אתה תביא...

 

רצה משה רבינו לחלק את ההנהגה, שיהושע, שהיה הראשון שנילחם נגד עמלק, הוא יקבל את ההנהגה המדינית, והבנים שלו ירשו את ההנהגה התורנית.

 

אמר לו הקב"ה – איך הם יכולים לקחת את ההנהגה התורנית, בזמן שהם לא עסקו בתורה?!

 


עדיין נשאלת השאלה:

מה פתאום חשב משה רבינו, שאת ההנהגה התורנית יקבלו בניו?

 


מסביר המגלה עמוקות על פי הגמרא במסכת נדרים לח.:

אמר רבי יוסי בר' חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר (שמות לד-כז): "כתב לך, פסל לך" מה פסולתן שלך אף כתבן שלך. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר (משלי כב-ט): "טוב עין הוא יבורך..."

 

יוצא, שפלפולה של תורה ניתן למשה ולזרעו והוא נתנו לישראל.בכוח פלפול התורה, ניתן להגיע להחזרת עטרה ליושנה כפי שאומרת הגמרא במסכת תמורה טז.:


ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' (יהושע א-א)  במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה אמר רבי אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו...

 

אמר משה רבינו –  "נכון שהבנים שלי לא מתאימים... אבל היות וכוח הפלפול של התורה ניתן לי ולזרעי, הם יוכלו להחזיר את התורה, ולהנהיג את ישראל בצד התורני!...
לדבר תורה נוסף לפרשת פנחס>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏