השקפה- לא עשה כן לכל גוי!

ואב את חכמתו מהתורה הקדושה. הקב"ה נתן גם חוכמות לגויים כפי שראינו את חכמי יוון... אם כן, מדוע מהלל דוד המלך "לֹא עָשָׂה כֵן, לְכָל-גּוֹי" – והלא יש להם חכמה? עד שחז"ל אומרים "חכמה בגויים תאמין"?! סיפור יפה הממחיש שהתורה היא מקור כל החכמות, ואין לגוי מה לחפש בה...

לא עשה כן לכל גוי!

 

"לֹא עָשָׂה כֵן, לְכָל-גּוֹי וּמִשְׁפָּטִים בַּל-יְדָעוּם הַלְלוּ-יָהּ"

 

לעם היהודי יש את התורה הקדושה, שניתנה אך ורק לו וממנו הוא שואב את חכמתו.

 

נשאלת השאלה:

הרי הקב"ה נתן גם חוכמות לגויים כפי שראינו את חכמי יוון... אם כן, מדוע מהלל דוד המלך "לֹא עָשָׂה כֵן, לְכָל-גּוֹי" – והלא יש להם חכמה? עד שחז"ל אומרים "חכמה בגויים תאמין"?!

 

התשובה נעוצה בהמשך הפסוק: "וּמִשְׁפָּטִים בַּל-יְדָעוּם"

לנו יש את הגמרא, זו מכשירה כל אחד מלומדיה להבין, להשכיל והיות בעל יכולת לפלפל בסוגיה גם אם היא מעיקרה איננה כזו –את זה גוי לא מסוגל להבין!

 


נביא סיפור שימחיש זאת:

 

פעם אחת הגיע הכומר לרב ואמר לו: "הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד וכל פעם אתה מתחמק – אני רוצה שתלמד אותי גמרא!".

 

חייך הרב וניסה להסביר את התנגדותו: "אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין גמרא!".

 

הכומר לא וויתר, הפציר ברב עד שהוא נעתר לבקשתו, לפחות לנסות...

 

אמר לו הרב – " אני מוכן ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה אחת".

 

" בסדר..." משיב הכומר – "מהי השאלה?"

 

שואל אותו הרב: "שני אנשים נופלים דרך ארובה של בית, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

 

"קל מאוד" מתרברב הכומר בחוכמתו – "המלוכלך ילך להתרחץ והנקי אינו זקוק למקלחת".

 

חייך הרב והסביר - "אמרתי לך שלא תצליח להבין... בדיוק להפך – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב לעצמו שגם כנראה הוא מלוכלך והולך להתרחץ. לעומתו, המלוכלך מסתכל על הנקי, לא חושש שהוא מלוכלך ולכן איננו זקוק למקלחת".

 

מיד הכומר מודה: "שמע... על זה באמת לא חשבתי... שאל אותי עוד שאלה".

 

הרב נעתר לבקשתו והמשיך לשאול: "שים לב שאלה קלה הפעם... שני אנשים נופלים דרך ארובה של בית, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

 

כעת הכומר כבר היה בטוח בתשובתו, הרי זה עתה שמע אותה מהרב... ומיד השיב: "קלי קלות... הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך ורץ להתרחץ, המלוכלך, לעומת זאת, מסתכל על הנקי - לא חושש שהוא מלוכלך ולכן איננו זקוק למקלחת".

 

הרב מסתכל על הכומר באי שביעות רצון וקובע: "שטויות! אמרתי לך שלא תצליח להבין... הנקי הוא נקי! ברור שאין לו מה ללכת להתרחץ, המלוכלך רואה שהוא מלוכלך ורץ למקלחת".

 

"חשבתי שנתת לי את התשובה מקודם" - מתלונן הכומר.

 

" זה מה שאמרתי לך" השיבו הרב – "הבעיה היא בראש שלך – אתה גוי ולא תצליח להבין – אצלנו ביהדות חושבים אנו על כל ההיבטים האפשריים – יש לחשוב על כל האפשרויות".

 

"הבנתי עכשיו... בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה" - ביקש הכומר.

 

הסכים הרב ושאל: "שני אנשים נופלים דרך ארובה של בית, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

 

כעת הרגיש הכומר שהוא הולך לנצח את הרב... "פשוט וקל" - חייך הכומר – "אם הנקי לא מסתכל על עצמו, אלא המלוכלך, הוא יחשוב שגם הוא מלוכלך וילך להתרחץ, לעומת זאת המלוכלך מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ. אם כל אחד מסתכל על עצמו - הנקי יראה שהוא נקי ולא ילך להתרחץ, המלוכלך יראה שהוא מלוכלך וירוץ למקלחת".

 

השיב לו הרב – "הרי כבר אמרתי לך שלא תצליח להבין... אתה גוי ויש לך ראש של גוי..."

 

"מה לא בסדר עכשיו?!" – תמה הגוי


חייך הרב ואמר: "תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה של בית - אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי?!..."

 

התורה היא מקור כל החכמות, ואין לגוי מה לחפש בה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏