חוקת- מדוע אין מים לשעת חירום?!

"פרשת חקת דבר תורה". במותה של מרים הסתלקה הבאר של מרים, אבל כל אחד בדרך כלל שומר לעצמו כמה בקבוקי מים, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים. אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?! ביאור נפלא...

מדוע אין מים לשעת חירום?!


"...וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם. וְלֹא הָיָה מַיִם לָעֵדָה..."

 

התוצאה מפטירת מרים הנביאה, היא שלא היה מים לעדה לשתות.

 

נשאלת השאלה:

לכאורה, למה לא היה להם מים? אמנם בארה של מרים הסתלק, אבל לכל אחד יש בבית כמה בקבוקי מים ספייר, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים.

אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?!

 

כדי להבין את התשובה נקדים:

 נפסק בשולחן ערוך יורה דעה, סימן של"ט, ס"ה: "מִנְהָג לִשְׁפֹּךְ כָּל הַמַּיִם שְׁאוּבִים שֶׁבִּשְׁכוּנַת הַמֵּת".

אומר הבאר היטב - לשפוך. מפני שמלאך המוות מפיל במים טיפת דם המוות. (ובתשב''ץ כתב שראה אחד ששתה מהמים שהיו בבית בשעת פטירת המת וכשראה החכם גער בו שלא לשתות מהם ולאחר שעה קלה ששתה המים יצאה נשמתו של אותו ששתה ושאלו לחכם מה ראית שגערת בו אמר אני ראיתי את מלאך המוות ששפשף את סכינו במים שהיו באותו הבית לאחר פטירת המת)...

 

מהיכן הראיה לכך?

 

מסביר הספר 'באר הגולה':

הראיה מפרשת השבוע שנאמר: "וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל הָעֵדָה מִדְבַּר צִן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בְּקָדֵשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם. וְלֹא הָיָה מַיִם לָעֵדָה וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן..."

הסיבה שלאף אחד לא היה מים, כיוון שברגע ששמעו כולם שמרים נפטרה, שפכו את המים, כי חששו שמא הטביל מלאך המוות את הסכין שלו...

 

אומרת הגמרא במסכת ב"ב יז,א שמרים מתה מיתת נשיקה:

תנו רבנן שישה לא שלט בהן מלאך המוות ואלו הן: אברהם יצחק ויעקב משה אהרן ומרים.

אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו: "בכל מכל כל". משה אהרן ומרים דכתיב בהו: (במדבר לג-לח): "על פי ה'". והא מרים לא כתיב בה על פי ה'? אמר ר' אלעזר מרים נמי בנשיקה מתה דאתיא שם שם ממשה ומפני מה לא נאמר בה על פי ה'? שגנאי הדבר לומר.

 

 שואל בעל ההפלאה, בספרו פנים יפות:

איך אתה יכול לומר, שכולם שפכו את המים כי חששו, שמא מלאך המוות שטף את הסכין שלו במים הללו?, הרי כתוב במפורש, שמרים מתה במיתת נשיקה?!

 

משיב בעל ההפלאה:

עם ישראל לא ידע שמרים מתה במיתת נשיקה... זאת הייתה האישה היחידה שמתה במדבר... אף אישה לא מתה במדבר במשך ארבעים שנה. 


חוקת- דקדוקי רש"י בפרשת חוקת (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏