קורח- "ובני קורח לא מתו"

"פרשת קורח וורט קצר". קורח אמנם נבלע באדמה אך ילדיו נשארו בחיים. "וורט קצר לשבת קורח" המביא לתובנה שאמנם קורח נבלע אך בניו נשארו בחיים...

"ובני קורח לא מתו"

 

לאחר שבפרשת השבוע נבלעו קורח וכל עדתו, מובא בפרשת פינחס שצאצאיו דווקא נשארו בחיים כיוון שעשו ברגע האחרון תשובה וכך כותבת התורה שם (במדבר כו יא):

"וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ"

 

מבאר רש"י:

"הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום, וישבו שם"

 

בילקוט שמעוני – פרשת קורח מובא:

"קרח שפקח היה מה ראה לשטות זו, אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת ממנו שמואל ששקול כמשה ואהרן, [שנאמר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו], ועשרים וארבע משמרות עומדות מבניו, שכולם מתנבאים ברוח הקודש, דכתיב (דברי הימים): "כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן", אמר אפשר הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אובד אותה, ולא ראה יפה לפי שבניו עומדין בתשובה"

 

 

אומרים בעלי המוסר בדרך צחות:

קורח רדף אחר השררה והכבוד, הוא לא בחל בשום אמצעים עד שכינה את אהרון ומשה גאוותנים – ("ומדוע תתנשאו על קהל ה'"). לאחר שהם קיבלו את עונשם הסתבר ש- "וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ"

 

עדיין ממשיכים אנשים להחזיק במחלוקת קורח – להתריס נגד גדולי ישראל כאילו היו בניו של קורח...

 

יוצא איפה שהפסוק "וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ" מקבל משמעות נוספת – עדיין ישנם כאלו המרגישים בניו של קרח ומחזיקים במחלוקת מאותם מניעים של שררה וכבוד...

 

מחלוקת קורח אבדה מן העולם – אך בניו עדיין לא מתו...רוצה לממש את מה שבך בצורה נכונה? לסיפור הבא >>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏