נשא- לאבד שליטה!

יר שלא לשתות יין? יש מאות אנשים שיין בכלל לא מדבר אליהם ואילו לא הייתה חובה לעשות קידוש והבדלה על יין הם לא היו נוגעים ביין?! ביאור נפלא על דרך מיוחדת של היצר הרע לתקוף את האדם.

לאבד שליטה!

 

הנזיר מתנזר מהיין:

"כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג לֹא יֹאכֵל".


ונשאלת השאלה:

מה מיוחד באיסור של שתיית יין? מה גדולה יש בלהימנע משתיית יין?!

יש הרבה אנשים שאילו לא הייתה מצוות קידוש בשבת והבדלה במוצאי שבת לא היו נוגעים ביין כל השנה – וישנם כאלו ששותים מיץ ענבים כי היין מזיק להם.

 

אם כך לא ברור מהי הגדולה של הנזיר שהופך ל'קדוש' בשל העובדה שהחליט להימנע משתיית יין, בעוד שאנשים בדרך כלל מקיימים את ההימנעות מיין בלי משים לב?!

 

התשובה היא:

יין, היא נקודת האחיזה של היצר הרע. האדם מגיב ליין באופן בעייתי המאפשר ליצר הרע להשתלט עליו, למצוא משכן בלבבו ולהעבירו על דתו.

יין – מקהה את חושיו של האדם, מוציאו מאיזון ומביאו לחטאים. השותה לשוכרה מביא את עצמו לידי חטא.

 

כפי שמובא במדרש רבה, במדבר, פרק ו:

"כל מקום שיש יין אין דעת, נכנס יין יצא סוד".

 

היצר הרע מחכה לרגע שתאבד את דעתך על מנת 'לתקוף'...

 

 

שלמה המלך הרבה סוסים ונשים למרות שהתורה אסרה זאת, אבל הודה מיד שלמלכים יש בעיה לשתות יין וכך הוא כותב בספר משלי פרק ל פסוק ב':

"כִּי בַעַר אָנֹכִי מֵאִישׁ וְלֹא בִינַת אָדָם לִי".

 


מסביר המדרש בילקוט שמעוני לפרשת נשא:


כי בער אנכי מאיש, זה נח דכתיב (בראשית ט): ויחל נח איש וגו', שע"י יין נתקלל ולא למדתי ממנו.


ולא בינת אדם לי, זה אדם הראשון, שע"י יין ששתה נתקלל העולם בעבורו.


דאמר רבי אבין: יין מסכה לו חוה לאדם ושתה, שנאמר (בראשית ג): ותרא האשה כי טוב העץ למאכל. וכתיב (משלי כג): אל תרא יין כי יתאדם וגו'.

 


כל מה שמחפש היצר הרע זה את הרגע שהאדם יאבד את דעתו ומשם הדרך לחטא קצרה היא... הנזיר זיהה את נקודת התורפה הזו והעדיף לא לתת ליצר את מבוקשו – זה מה שמרומם אותו מעם והופך אותו לנושא הכתר – "כי נזר אלוקיו על ראשו".
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏