נשא- שלשת המגורשים כנגד מה?

שים שישנם מחוץ למחנה – מצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות. ולעומתו בעל הטורים מבאר: ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים בו - הנחש, האישה והאדם...

שלשת המגורשים מן המחנה כנגד מה?


מבאר הכלי יקר:

שלושת המגורשים שישנם מחוץ למחנה – מצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות:


כל צרוע -  הוא כנגד עבודה זרה - כיון שכתוב בחז"ל, שלאחר שעשו את העגל, אנשים קיבלו צרעת, שנאמר (שמות לב, כה): "וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא..." (משווים חז"ל – שנצטרעו , כמו שנאמר במצורע – ראשו יהיה פרוע).

 

וְכָל זָב – זו טומאה שקשורה לטומאת העריות, והטומאה הזאת, מביאה לזיבה.


וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ – הכוונה להיטמא בשפיכות דמים.

יוצא אם כן, ששלושת הטומאות - צרעת , זיבה, וטומאת מת, הם כנגד ג' העבירות החמורות.

 

 

בעל הטורים מבאר:

ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים.

בחטא אדם הראשון היו שלושה מעורבים – הנחש, האישה והאדם. הנחש הוא זה שפיתה את האישה, והאישה היא זאת ששכנעה את אדם, ולכן הם גם נתקללו בסדר הזה.


חז"ל אומרים – בקללה, התחיל מן הקטן - קודם כל הנחש נתקלל, לאחר מכן האישה, ולבסוף האדם, וכנגד זה, שלושת הטומאות :


טומאת הצרעת- כנגד הנחש, שחז"ל אומרים, שהוא קיבל חברבורות בגבו- הוא קיבל צרעת.


טומאת הזבה – טומאת הנידה שהאישה קיבלה - לפני החטא, כותבים רבותינו , האישה לא הייתה נידה (הרי כתוב בחז"ל , שעתידה אישה ללדת בכל יום, לא יהיה שייך אז, טומאת נידה).


טומאת מת - גם עניין המוות, לא היה לפני חטא אדם הראשון, רק לאחר החטא, הקב"ה גזר מוות.


אומר בעל הטורים – שלושת הטומאות שמוזכרות פה, כנגד ג' השותפים בחטא אדם הראשון:

המצורע – הנחש.

הזבה –  חווה.

טומאת המת – כנגד אדם הראשון.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏