מוצאי שבת- אליהו הנביא

הנביא במוצאי-שבת"?!. "מה הצורך להזכיר את אליהו הנביא כל כך הרבה פעמים? ומה מיוחד שמזכירים אותו דווקא מאה ושלושים פעם"?! ביאורו של ר' אליהו הכהן מאיזמיר על הקשר בין אליהו הנביא לפסוק: "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב"...

בסעודה רביעית, שרים שירים בהם מזכירים בעיקר את אליהו הנביא.

 130 פעמים מזכירים את אליהו הנביא, במהלך השירים.

 

נשאלת השאלה:

מה הצורך להזכיר את אליהו הנביא כל כך הרבה פעמים? ומה מיוחד שמזכירים אותו דווקא מאה ושלושים פעם?!

 

חלק מהמפרשים כותבים:

להזכיר 52 פעמים כמניין אליהו. שהגימטרייה של המילה אליהו היא =52

 

בסידור השל"ה הקדוש, כתוב – להזכיר את אליהו הנביא 120 פעמים, כמניין אליהו הנביא.

 

כיצד הגענו להזכיר את אליהו הנביא  130 פעמים?

 

התשובה היא: משום שהמילה אליהו = חמש אותיות,  והמילה הנביא = חמש אותיות גם כן. אם כך החשבון הוא:

אליהו=52

הנביא=68

אליהו= 5 אותיות

הנביא = 5 אותיות

סך הכול = 130.

 

ר' אליהו הכהן מאיזמיר מגלה:

והוא סוד – "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" - הקול הראשון שכתוב בתורה, כתוב – קֹל , חסר ו, אז הסוד של 130 , שייך ל - הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב.

וכנגד זה שהוא בלי ו, אומרים 130 פעם.

 

זה גם מה שכתוב להגיד אליהו הנביא זכור לטוב 130 פעם, סגולה לפרנסה...

 

עדיין נשאלת השאלה:

מדוע מזכירים את אליהו הנביא במוצאי-שבת?!

 

יש על זה שלושה טעמים :

 

סיבה ראשונה: כתוב בגמרא במסכת עירובין -  שאליהו הנביא לא יבוא בשבת. מכיוון שכך, במוצאי-שבת אומרים לאליהו הנביא – "אתה יכול לבוא, כי יצאה שבת"...

 

סיבה שנייה: כיוון שכתוב בחז"ל שבמוצאי שבת אליהו הנביא כותב את זכויותיהם של ישראל. אז להשיב לו וליקר את זכותו - שהוא מיקר את זכותנו - מזכירים את אליהו הנביא במוצאי שבת.

 

סיבה שלישית: הגמרא במסכת שבת קי"ח אומרת: "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים!".

היות ואנו ביציאה משבת שאך זה עתה שמרנו, והובטח לנו ששמירת השבת, היא זאת שתביא את הגאולה, לכן מזכירים את אליהו הנביא שאם כולם שמרו את השבת זה הזמן לגאולה השלימה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏