יתרו - עמל של תורה

"דבר תורה לפרשת יתרו". מדוע יש עול על לומדי התורה אילו היה הקב"ה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו רבנים וראשי ישיבות לא חבל?!... ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לפרשת יתרו"...

עמל של תורה

בפרשת השבוע עם ישראל מקבל את התורה במעמד הר סיני. התורה היא תורת חיים ועליה מושתתים יסודות עם ישראל.


ונשאלת השאלה:

אם הקב"ה מצווה: "והגית בה יומם ולילה" מדוע הקב"ה לא מאפשר לנו לימוד תורה בקלות, שכל אחד יגיע בקלות להיות רב ראשי? הקב"ה רוצה שרק מי שבאמת רוצה ללמוד ילמד תורה ויזכה ליהנות ממנה.


והתשובה לכך היא: 

שהקב"ה מחפש את אלו המבקשים תורה באמת לאחר שהוא מבחין שהאדם מתעקש הוא פותח לו את מעיינות החכמה...


משל למה הדבר דומה: 

אחד פתח גמ"ח לכלי עבודה. יום אחד הגיע אליו מישהו וביקש מסור חשמלי. הוא אמר לו- "זה במחסן". 


חיפש ולא מצא, חזר אליו. 


אמר לו: "נראה לי שזה אצל אימא שלי בבית". 

הלך אותו אחד, חיפש ולא מצא. אמר לו: "תראה... לא מצאתי".


חשב בעל הגמ"ח ואמר: "נראה לי שזה בבית הכנסת..." 

הלך ולא מצא. חזר ואמר לו - "לא מצאתי". 


אמר לו המשאיל: "זה אצלי על השולחן"... 


משמצא, אמר לו השואל: "למה טרטרת אותי?!" 

השיב האיש: "מסור זה דבר יקר, אני משאיל אותו רק למי שצריך באמת. איך אני אדע מי צריך באמת? אם אחרי כל הטרטור הזה שאתה עובר אצלי, עדיין אתה מבקש  למוצאו - סימן ברור הוא שאתה באמת רוצה וצריך - ולך אני אתן!" ותוך כדי מסר לו את מבוקשו...


כן הוא הנמשל:


איך הקב"ה יידע אם באמת אתה רוצה ללמוד? 


הוא מערים עליך קשיים. אם אתה מתעקש הוא פותח לך את מעיינות החכמה ולפתע אתה מתחיל להבין...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏