יתרו - מן הבוקר עד הערב

"סיפור חסידי לפרשת יתרו". מי היה היועץ הארגוני הראשון ביהדות? ומהי הדרך הנכונה לשעות קבלת קהל אצל הרב מתוך "סיפור לפרשת יתרו" על רבה של ירושלים...

"מן הבוקר עד הערב"


בעולם משתנה ובתחרותיות בין חברות נדרשת התייעלות. לשם כך כל חברה שוכרת יועץ ארגוני אשר יביט אל נבכי העסק יגלה היכן הדברים או המשאבים "נתקעים" או הולכים לאיבוד.


הראשון שהיה יועץ ארגוני היה יתרו חותן משה. 


כאשר הוא מבחין שמשה "מעמיס" על עצמו מעבר ליכולותיו, הוא מייעץ למשה להקים היררכיה ונותן לו ייעוץ ארגוני מקיף, כיוון שלהבנתו משה יתמוטט אם ימשיך כך.
שאלה: 

האם צריך שלרב בישראל תיהינה שעות קבלה?על מנת לענות על שאלה זו נביא סיפור:


מעשה על הגאון רבי שמואל מסלנט זצ"ל אשר  ישב על כיסא הרבנות בירושלים שבין החומות קרוב לשבעים שנה. 


בצד חכמתו ובקיאותו בתורה ובהוויות העולם, התפרסם רבי שמואל ברבים בפשטות הליכותיו עם הבריות ובאורח חייו הצנועים. 


אך יותר מול הרשים את כל בני ירושלים באותם ימים בנכונותו התמידית להורות דין ולפסוק הלכה לכל דורש בכל עת ובכל שעה.


פעם שאלו מקורביו של רבי שמואל את רבם הנערץ: "מדוע אין כבוד הרב קובע שעות מיוחדות ביום לקבלת קהל ולפסיקת שאלות בהלכה, כפי שנוהגים כמה וכמה רבנים אחרים?"


השיב רבי שמואל בנימה אבהית לשואלים: "כל יהודי, וביותר רב ומנהיג בישראל, צריך להשתדל בכל כוחו ללכת בדרכי ה ולדבוק במידותיו. והרי דרך ה' היא לענות לפונים אליו בכל עת ובכל שעה. 


הנה אנו אומרים בברכת המזון: ''שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, ובכל יום ובכל עת ובכל שעה''. משמע שלפני ה יתברך אין ''שעות-קבלה'' ומועדים נבחרים, שבהם הוא משגיח על ברואיו ומספק להם כל צרכי החיים.


וכן היה מנהגו של משה רבנו לשפוט את העם ''מן הבוקר עד הערב'' תמהני אפוא עליכם, שאתם באים להציע לי דרך חדשה וזרה של קביעת ימים ושעות-קבלה קצובות לפונים אלי...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏