כיבוד הורים- לקלל הורים חמור יותר מלהרביץ להם!

נש מוות. אבל יש הבדל אחד, שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקילה. ומכה אביו ואמו, מיתתו בחנק. שאלתו של הרב יחזקאל לוינשטיין איך יכול להיות דבר כזה, שהקללה קשה יותר מההכאה?! וביאורו הנפלא של הסבא מקלם...

לקלל הורים חמור יותר מלהרביץ להם!


בספר אור יחזקאל, חלק ה', עמוד מ"ב  שואל ר' יחזקאל לוינשטיין:

כתוב בתורה (שמות כא, טו-יז): "וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָֽת ... וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָֽת..."

 

לשניהם, גם למקלל וגם למכה מגיע עונש מוות. אבל יש הבדל אחד, שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקילה. ומכה אביו ואמו, מיתתו בחנק.

 

מיתת חנק פחותה בחומרתה ממיתת הסקילה. אם כן אני לא מבין, אם הוא מכה את אבא שלו, וזו מכה שמוציאה דם, אז הורגים אותו בחנק – מיתה קלה. אבל אם הוא קילל את אבא שלו, מיתתו בסקילה – המוות החמור ביותר!

איך יכול להיות דבר כזה, שהקללה קשה יותר מההכאה?!

 

הוא מביא תשובה מדברי דברי הסבא מקלם:

לקלל הורים זה לא דבר נדיר, אבל להכות הורים, זה דבר נדיר. והיות וההכאה זה דבר נדיר, אבל הרבה יותר קל, לשחרר קללה מהפה כנגד ההורים, החמירה התורה בדבר שהוא קל יותר, מהדבר שהוא חמור יותר.

 

וזאת למה?

 

כיון שהדבר שנחשב אצל בני האדם כקל יותר – "אז מה אם קיללתי את אבא שלי?!"... לכן החמירה התורה בעונש של המקלל, בגלל הקלות שעבירה זו נתפסת בעיני בני האדם.

 

כותב ר' יחזקאל לוינשטיין – והוא שכתב רבינו יונה בשערי תשובה עיקר יג - להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו, כי אין לו להביט לקטנות העבירות, אלא לגדלות מי שהזהיר עליהם.

 

והוא שאמרו, מה שכותב חובת הלבבות שער התשובה – אין קטנה בעבירות עם ההתמדה, כי זה מה שאמרו חז"ל במסכת סוכה (נב, א): ''אמר  רב אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של קורי עכביש ולבסוף דומה כעבותות העגלה חבלים של עגלה"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏