ההתחשבות מטיבה לכולם

לחברו. כיצד ההתחשבות באחר - הדאגה לזולת מביאה לכך שלכולם יהיה טוב גם כשזה לא נראה הגיוני..

הגמרא מביאה אימרה של חז"ל  על הלמידה מתוך עניות בתקופתו של רבי יהודה ברבי אילעאי וכך מובא שם (תלמוד בבלי, סנהדרין כ.): "אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה"

שואל הרב שמואלביץ: הרי ברור לכולם מה גודלה הסטנדרטי של שמיכה ואילו גודלה לא היה כפי שאנו מכירים בוודאי שחז"ל היו מציינים זאת. אם כן איך יתכן שאנחנו בקושי מצליחים להתכסות בטלית אחת והם הסתדרו שישה בטלית אחת?!

והוא משיב במתק שפתיים: שהדבר אפשרי רק בתנאי אחד. אילו כל אחד מהם היה דואג לעצמו שהוא יהיה מכוסה באמת אף אחד לא היה מכוסה כדבעי. אבל כאשר כל אחד דואג שהשני יהיה מכוסה - ממילא כולם מכוסים...

זו הגדלות של הדאגה לזולת שכאשר כל אחד דואג לחברו כולם נהנים מזה...

 

  


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏