סיום מסכת- סיימנו רק חצי!

"סיום מסכת דבר תורה". אמנם אמת היא שסיימנו מסכת אך עלינו לדעת שנדרש מאיתנו להמשיך הלאה. ההשתתפות בסיום מסכת מעלתה גדולה שנוטל שכר עצום אך יש לזכור תמיד שאנו רק בחצי הדרך...

סיימנו רק חצי!


הזכות העצומה של אדם שזוכה ללמוד מסכת ולסיימה, גדולה היא עד למאוד. 


הגמרא במסכת שבת בדף קי"ח: מביאה:

"אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן"


פירוש:

אמר אביי 'תבוא לי ברכה' כשאני רואה תלמיד חכם עושה סיום מסכת אני עושה יום טוב לחכמים...


אומנם לפעמים בא היצר הרע ומכניס גאווה בלב המסיימים ואומר להם: "נו... כעת לאחר שסיימת מסכת אתה יכול גם לחיות קצת... ראית איזה כבוד עשו לך?... כולם יודעים שאתה תלמיד חכם עכשיו תירגע..."


יש תשובה בשבילו... והיא מונחת בעצם המילה "סיום".


אם נכתוב את המילה "סיום" במילוי האותיות (סמ"ך, יו"ד, ו"ו, מ"ם), נבחין שבאותיות אלו - האות היא בדיוק חצי מערך  הגימטריה של המילה של האות:


ס-מך  הערך המספרי הוא 120 כאשר  מייצגת חצי - 60

י-וד     הערך המספרי הוא 20 כאשר  מייצגת חצי - 10

ו-ו       הערך המספרי הוא 12 כאשר  מייצגת חצי - 6

מ   הערך המספרי הוא 80 כאשר  מייצגת חצי - 40


לכן עליך לדעת סיימת אך רק חצי...


סיום מסכת- למלא עוד ועוד... (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏